Gemeente Amersfoort

College zoekt aanbieders voor kinderopvang in Vathorst

datum: 3 februari 2004

Voor Vathorst vindt een openbare selectieprocedure plaats voor kinderopvang in de vorm van peuterwerk, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. Burgemeester en wethouders hebben de procedure hiervoor vastgesteld. Op dit moment zoekt het college aanbieders voor drie clusters van voorzieningen.

In Vathorst zijn vijf clusters van voorzieningen gepland. Clustering maakt een samenhangend aanbod van activiteiten en diensten mogelijk. Ook kunnen instellingen van elkaars ruimten gebruik maken. In vier clusters komen ook Amersfoortse Brede Combinatiescholen (ABC-scholen). Dit zijn basisscholen met in hetzelfde gebouw of daaromheen allerlei voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar, zoals kinderopvang.

Het college start nu een selectieprocedure voor de kinderopvang in het cluster De Bron dat in 2008 wordt opgeleverd. In 2003 heeft het college een aanbieder van kinderopvang geselecteerd voor De Laak-1 en het ICO-cluster. Deze aanbieder heeft zich teruggetrokken. Voor de kinderopvang in deze twee clusters wordt nu met die voor De Bron in één procedure nogmaals een aanbieder gezocht.

Selectie-eisen en criteria
Aanbieders die zich inschrijven voor de selectieprocedure van kinderopvang in Vathorst worden eerst beoordeeld op de selectie-eisen. Die hebben onder meer betrekking op de juridische status en de economische en financiële draagkracht van de organisatie. Aanbieders die niet aan de selectie-eisen voldoen vallen af. De aanbieders die overblijven worden beoordeeld op vijf selectiecriteria. In volgorde van belangrijkheid zijn deze criteria:


1. ervaring met peuterwerk, kinderopvang voor 0 tot 4-jarigen en/of buitenschoolse opvang;

2. visie op de participatie en samenwerking in het concept van de ABC-school;

3. de aangeboden voorzieningen en activiteiten;
4. de prijs per kindplaats;

5. ervaring in samenwerking op het terrein van onderwijs en/of welzijn.

Informatiepakket
Aanbieders die geïnteresseerd zijn in de uitvoering van de kinderopvang in Vathorst en denken dat zij aan de selectie-eisen en
-criteria kunnen voldoen, kunnen vanaf 9 februari 2004 per fax of per e-mail een informatiepakket opvragen bij de sector Welzijn, Sociale Zekerheid en Onderwijs, fax
033 - 469 54 50, e-mail: amh.matthijssen@amersfoort.nl. Met de aanbieders die op de vijf criteria het hoogst scoren voert de beoordelingscommissie een selectiegesprek. Op advies van de beoordelingscommissie beslist het college welke aanbieders de kinderopvang in Vathorst gaan verzorgen.