Gemeente Wormerland


Monumentenwet

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvraag om een monumentenvergunning is ingediend:

Plaats Ingediend Locatie Plan

Wormer 3 februari 2004 Veerdijk 43 veranderen en

restaureren van het

voormalig pakhuis JAVA

(rijksmonument) met

bestemming tot

20 woningen

De aanvraag met bijbehorende stukken ligt met ingang van 15 februari 2004 gedurende een periode van veertien dagen, tijdens openingstijden, ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer. Het gemeentehuis is, naast de dagelijkse openstelling, tevens elke donderdagavond geopend van 17.00 - 20.00 uur. Een ieder kan, gedurende de hiervoor genoemde termijn, zijn zienswijze over de plannen schriftelijk naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, Postbus 20, 1530 AA te Wormer.