Gemeente Ede

Risicokaart Gelderland

RISICOKAART - provincie Gelderland

De overheid wil de burgers informeren over de risico's waaraan ze kunnen worden blootgesteld. Risico's worden bepaald door de kans dat een ongeval plaatsvindt te vermenigvuldigen met het effect van een ongeval. De provincie Gelderland heeft deze risico's op een digitale kaart gepresenteerd.

U kunt deze kaart vinden op: www.gelderland.nl/risicokaart. Op de kaart ziet u de risicovolle inrichtingen met onder andere hun risicoafstanden. De komende jaren zal deze kaart verder worden uitgebreid met andere risico's zoals natuurbranden en overstroming.

Bijgewerkt op: 3 februari 2004