Gemeente Den Haag

februari 2004
Nota Dakopbouwen: ruimte geven met behoud kwaliteit (03 februari)

Vandaag heeft het college van B&W ingestemd met de Nota Dakopbouwen voor de Bloemenbuurt. Deze nota geeft een stedenbouwkundig kader aan de hand waarvan aanvragen voor een dakopbouw in deze buurt kunnen worden getoetst. Inzet van B&W hierbij is om ruimte te geven aan dakopbouwen maar wel met behoud van stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit.

De gemeente geeft met de Nota Dakopbouw, die ook opgenomen wordt in het nieuwe bestemmingsplan, nu een duidelijk kader voor wanneer dakopbouwen mogelijk zijn. Basis ervan is een stedenbouwkundig onderzoek bestaande uit onder andere een analyse van de bebouwing en openbare ruimte in de wijk.

De mogelijkheid van een dakopbouw in de Bloemenbuurt moet mogelijk zijn mits met behoud van de bestaande kwaliteit. Dat betekent onder meer dat heel gedetailleerd wordt gekeken naar b.v. het bouwmateriaal, de richtlijnen van de welstandsnota, de wijze van aansluiting van de gevel en de gestelde norm van schaduwhinder.
Twee typen dakopbouwen zijn binnen de gestelde eisen vervolgens mogelijk. Zo is bij de tweelaagse bebouwing in principe vanuit de voorgevel een dakopbouw mogelijk en bij drie verdiepingen is in principe een dakopbouw mogelijk wanneer de bebouwing binnen een contour blijft met een hellingshoek van 40 graden. Aan de achterzijde van de bebouwing wordt uitgegaan van een ingesprongen gevel in verband met bezonning en privacy.
Binnenkort houdt de gemeente voor de bewoners een informatiebijeenkomst over de nota en de richtlijnen voor dakopbouwen.