Gemeente Den Haag

februari 2004
Nieuwe directeur Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (03 februari)

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten mr. drs. J.L.M. (Jos) van Wesemael - per 1 mei 2004 - te benoemen tot algemeen directeur bij de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten.

De heer Van Wesemael (50) is werkzaam bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en vervult op dit moment de functie van plaatsvervangend directeur-generaal Gezondheidszorg bij het Ministerie.

De heer Van Wesemael is getrouwd en heeft drie kinderen.

Benoemingen van directeuren bij de gemeente Den Haag gelden steeds voor een periode van vijf jaar.