Gemeente Den Haag

februari 2004
Apeldoornselaan krijgt innovatieve volautomatische autoberging (03 februari)

Vandaag heeft het college van B&W ingestemd met de aanleg van een volautomatische autoberging in de Apeldoornselaan. Het is een innovatieve parkeeroplossing waarbij door een mechanisch bergingssysteem de auto's automatisch worden geparkeerd. Het is voor het eerst in Den Haag dat voor bewoners zo'n ondergronds parkeersysteem wordt toegepast.

Een variantenstudie heeft uitgewezen dat een volautomatische autoberging de meest efficiënte en economisch optimale parkeervoorziening is binnen de ruimtelijke beperkingen van de locatie. Voor een traditionele parkeergarage ontbreekt de ruimte en het is bovendien duurder.
In totaal levert de autoberging circa 128 parkeerplaatsen op, de investeringskosten bedragen circa EUR 6,7 miljoen. Wethouder Bruins (Verkeer): 'De werkgroep Verkeer, Veiligheid en Leefbaarheid van de bewonersorganisatie Rustenburg Oostbroek heeft aangedrongen op een spoedige aanleg van de autoberging.' De volautomatische autoberging is een pilotproject op basis waarvan moet blijken of deze aanpak navolging in andere woonwijken verdient.

RandstadRaillijn 6
De autoberging komt te liggen onder het tracé van RandstadRaillijn 6 in het hart van de Apeldoornselaan bij de kruising met de Kootwijkstraat en de Heelsumstraat.
RandstadRaillijn 6 is een belangrijke aanleiding voor het plan van de autoberging: door de aanleg van de tramsporen vervallen 60 parkeerplaatsen in met name de middenberm van de Apeldoornselaan, tussen de Loosduinsekade en de Dierenselaan. De autoberging kan in gebruik worden genomen op het moment dat in oktober 2005 gestart wordt met de aanleg van de tramsporen voor RandstadRail.

Autoberging
De autoberging zorgt voor ruim 60 extra parkeerplaatsen ten opzichte van het huidige aantal parkeerplaatsen. De opzet van de exploitatie wordt het komende jaar uitgewerkt. Verder wordt het huidige trafohuisje in de Apeldoornselaan verplaatst naar het gebied tussen de parkeervakken in de middenberm op de Apeldoornselaan, richting de Loosduinsekade. De nieuwe entreegebouwtjes van de autoberging komen naast de tramsporen, in het verlengde van de gevellijn van de Kootwijkstraat, te staan. Daarnaast worden naar de entrees van de autoberging in- en uitvoegstroken aangelegd. Deze hebben ieder een capaciteit van 4 auto's.