Gemeente Goes

Persbericht

Officiële installatie seniorenraad

Op dinsdag 3 februari vindt de officiële installatie van de seniorenraad plaats. Voor de nieuw op te richten ouderenadviesraad heeft het college van burgemeester en wethouders zeven leden benoemd. Volgende week dinsdag om 19.30 uur worden deze zeven leden in het stadhuis geïnstalleerd door wethouder Van Ewijk. Door het instellen van een seniorenraad wil de gemeente ouderen actief betrekken bij het gemeentelijk beleid.

De leden van de seniorenraad zijn:

* De heer M.M. de Jonge uit Kloetinge (voorgedragen door de gezamenlijke ouderenbonden)

* De heer L.H. de Leeuw uit Goes (voorgedragen door de gezamenlijke ouderenbonden)

* De heer J.H.S. van der Pas uit Goes (voorgedragen door de gezamenlijke ouderenbonden)

* De heer L.Th.J.M. de Wit uit Goes (voorgedragen door de gezamenlijke ouderenbonden)

* De heer P.C.G.F. Bouman uit Goes

* De heer B. van der Schelde uit Kloetinge
* Mevrouw A.H.H. uit Weststrate uit Goes

Het programma voor deze avond is als volgt:

* Ontvangst van de genodigden

* Welkomstwoord door Mieke Loeve van de gemeente Goes
* Toespraak door wethouder Dorith van Ewijk, met aansluitend installatie van de leden

* Eerste vergadering van de seniorenraad

Werving leden
In oktober vorig jaar is de werving van leden voor de seniorenraad gestart. De belangstelling voor de seniorenraad was groot: meer dan 100 senioren bezochten de informatiebijeenkomst. Ruim 40 personen hadden aangegeven dat ze interesse hadden om zitting te nemen in de seniorenraad. De uiteindelijk gekozen leden gaan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente over alles wat van belang is voor senioren, zoals wonen, zorg, mobiliteit, welzijn, veiligheid, minimabeleid, ouderenbeleid, sport en cultuur etc

Hoe gaat de seniorenraad te werk?
De seniorenraad stelt een jaarwerkplan op met de onderwerpen waarover zij advies wil geven. Ook de gemeente stelt jaarlijks onderwerpen vast waarover zij advies wil hebben. De uitgewerkte adviezen worden besproken in de openbare vergaderingen van de seniorenraad en vervolgens voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. De seniorenraad vergadert twee keer per jaar met het college.