Nederlandse Vereniging van journalisten

Ledenbijeenkomst NVJ en FNV KIEM: 3 februari, 10.00 u. studio Gloria Principe-akkoord sociaal plan RTV Rijnmond
28/1/2004 BRIEF

Aan de NVJ-leden werkzaam bij RTV Rijnmond

Hilversum, 28 januari 2004

Beste collega's,

Op deze, voor velen van jullie zeer ongelukkige dag, heeft de NVJ een akkoord bereikt voor een sociaal plan voor RTV Rijnmond. Dit akkoord voorziet in een aantal regelingen voor degenen onder jullie, die vandaag te horen hebben gekregen dat er geen plaats meer is voor hen bij RTV Rijnmond.
Overigens raad ik alle slachtoffers van de reorganisatie aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met een van onze juristen, voor individueel advies over je rechtspositie en bezwaarmogelijkheden.

Anders dan bij RTV West wordt er in dit sociaal plan geen loonoffer gevraagd van de medewerkers, die bij Rijnmond kunnen blijven werken. Wel is besloten dat de OR, los van dit sociaal plan, een voorstel met het personeel zal bespreken over de invulling van het door de provincie gevraagde gebaar van het personeel.

Met het oog op de zeer wankele financiële situatie waarin RTV Rijnmond zich bevindt en het ontbreken van aanvullende financiële voorzieningen, anders dan de door de provincie verstrekte lening van EUR 750.000,-, zijn we akkoord gegaan met een sociaal plan dat een sober karakter kent.
Het plan voorziet, gelet op deze omstandigheden, in een aanvaardbare financiële regeling.

Kort gezegd komt die regeling erop neer dat 90% van de neutrale kantonrechtersformule wordt uitgekeerd bij datum ontslag, die niet eerder zal plaatshebben dan 1 april a.s.. Boventalligen die reeds een andere baan met vergelijkbaar inkomen hebben gevonden of voor 30 april a.s. dat zullen doen, ontvangen 50% van die vergoeding.

Daarnaast zijn er een aantal voorzieningen opgenomen die de voorrang voor boventalligen regelen bij vrijkomende vacatures bij RTV Rijnmond en zijn de mogelijkheden binnen het mobiliteitscentrum omschreven. Dit centrum garandeert dat boventalligen jonger dan 35 jaar 4 maanden en ouder dan 35 jaar 6 maanden gebruik kunnen maken van de diensten van het bureau Werkbank. Voor moeilijk extern plaatsbare medewerkers zal een maatwerktraject worden aangeboden.
Het bureau Werkbank zal in Rotterdam kantoor houden.

Voorts is een vergoeding opgenomen voor gemaakte juridische kosten. Omdat jullie als NVJ-leden kunnen profiteren van gratis rechtsbijstand, kunnen jullie dit bedrag optellen bij het voor jullie gereserveerde vergoedingsbedrag.

Voor schrijnende gevallen is er een zgn. hardheidsclausule opgenomen, die voorziet in een mogelijk alternatieve regeling indien dit plan door omstandigheden voor een individu zeer onrechtvaardig zou uitpakken.
Hierop, en op de toepassing van het totale sociaal plan ziet een onafhankelijke commissie toe, die de directie van zwaarwegend advies zal voorzien.

Alles overziend is de NVJ samen met de andere bonden van mening dat het Sociaal Plan RTV Rijnmond naar omstandigheden van aanvaardbaar niveau is.
Op dinsdag 3 februari om 10.00 uur zullen we in Studio Gloria het plan in een ledenbijeenkomst verder toelichten. Uw vragen en opmerkingen over het plan kunt u daar stellen.

Onze vraag aan u is of het Sociaal Plan uw instemming heeft. Wij verzoeken u vriendelijk om de toegestuurde antwoordstrook aan ons terug te sturen. Uiteraard kan u ook per fax: 020-6624901 of e-mail omroep@nvj.nl reageren.

Uw stembiljet moet uiterlijk op 5 februari om 9.00 uur bij ons binnen zijn. Indien wij op die datum niet van u vernomen hebben, gaan wij ervan uit dat u met het sociaal plan instemt.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Thomas Bruning (telefonisch bereikbaar op 035-6774030 of 020-6766771) Secretaris omroepzaken NVJ