Nederlandse Vereniging van journalisten

8/12/2003 NVJ Algemeen

Vooraankondiging
Presentatie 'Journalistiek in Nederland 1850 - 2000' door Dr. Huub Wijfjes
en speciale vergadering Nederlandse Vereniging van Journalisten

Perscentrum Nieuwspoort, 3 februari 2004 om 15.30 uur

In februari 2004 verschijnt 'Journalistiek in Nederland 1850 - 2000', het overzichtswerk van de journalistieke cultuur van mediahistoricus Huub Wijfjes. Het boek belicht o.a.:
hoe hebben de opvattingen over het journalistieke beroep zich in de afgelopen 150 jaar ontwikkeld? wat was daarbij de rol van beroepsorganisaties? hoe denkt en dacht men over de relatie tussen journalistiek en samenleving?
hoe ziet en zag men de journalistieke verantwoordelijkheid - in vredestijd, maar met name ook in de twee wereldoorlogen?
wat is en was de invloed van nieuwe mediatechnologie: fotografie, radio, film, televisie, internet?

Huub Wijfjes zal zijn boek presenteren aan de staatssecretaris van OC&W, mevrouw Medy van der Laan.
Hij zal tevens spreken in een speciale vergadering van de NVJ. De vereniging staat in 2004 even stil bij het feit dat 120 jaar geleden, begin februari 1884, haar rechtsvoorganger officieel werd opgericht.

We nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst! Wilt u ons even laten weten of u aanwezig zult zijn? E-mail: mbolmers@nvj.nl , telefoon 020 676 67 71.

Uiteraard ontvangt u daarna tijdig een definitieve uitnodiging.

Met vriendelijke groet,

Hans Verploeg
algemeen secretaris NVJ

Programma (onder voorbehoud)
15.30 uur Openingswoord Kees Schaepman, voorzitter NVJ 15.40 Presentatie nieuwe vormgeving website NVJ (Villamedia.nl) 15.50 Huub Wijfjes presenteert zijn boek `Journalistiek in Nederland 1850-2000' aan staatssecretaris Medy van der Laan 15.55 Toespraak staatssecretaris
16.10 Rede Huub Wijfjes
16.30 Aankondiging activiteiten op de wereldpersvrijheiddag 3 mei 2004 16.35 Sluiting officiële gedeelte
Opening fototentoonstelling van illustraties uit het boek alsmede gelegenheid tot in ontvangst nemen boek en napraten met een drankje in de Provinciezaal

Boek:
Journalistiek in Nederland 1850-2000
Beroep, cultuur en organisatie
Dr. Huub Wijfjes
625 pagina's, 150 illustraties, namen- en zakenregister isbn 90 5352 949 7
EUR 29,50