Openbaar Ministerie

Leeuwarden, 8 januari 2004

Regiezitting ATF-zaak op 3 februari a.s.

Op dinsdag 3 februari a.s. om 9.00 uur vindt er in de ATF-zaak een regiezitting plaats. Dat betekent dat er nog geen inhoudelijke behandeling van de ATF-zaak kan plaatsvinden.
De regiezitting is nodig, omdat er een beslissing moet worden genomen op het verzoek van de verdediging om 80-90 getuigen en een aantal deskundigen te horen. De rechtbank Leeuwarden bepaalt tijdens de regiezitting of er getuigen en deskundigen moeten worden gehoord en zo ja, welke.

Indien de rechtbank positief beslist op het verzoek van de verdediging, zal een onderzoeksrechter de verhoren, in tegenwoordigheid van de procespartijen, gaan afnemen. De verklaringen van de getuigen en deskundigen worden in het dossier gevoegd. Pas daarna kan de rechtbank de zaak inhoudelijk behandelen. Het Openbaar Ministerie streeft ernaar de inhoudelijke behandeling nog voor de zomervakantie te laten plaatsvinden.

Het afvalverwerkingsbedrijf en de drie toenmalige directieleden worden verdacht van brand door schuld (12 mei 2000) en overtredingen van diverse milieuvoorschriften.
Zij hebben inmiddels van het Openbaar Ministerie de dagvaarding, met daarin het strafrechtelijk verwijt, ontvangen.