Gemeente Baarn

Stichting Renovatie Exploitatie Bosbad De Vuursche i.o.

20-01-2004

Het college van burgemeesters en wethouders van Baarn heeft een breed gedragen locale organisatie bijeen geroepen aan wie zij de opdracht tot renovatie van het bosbad gedelegeerd heeft. In die organisatie de Stichting Renovatie Exploitatie Bosbad De Vuursche i.o. zijn personen bijeen gebracht die in de afgelopen jaren vanuit verschillende invalshoeken een bijzondere betrokkenheid bij Bosbad De Vuursche getoond hebben, praktische ervaring hebben met de exploitatie van het bosbad of andere zwembaden en expertise hebben op het gebied van projectmanagement in het algemeen en vernieuwbouwprojecten in het bijzonder.

Deze groep is vanaf het raadsbesluit over het bosbad op 19 november j.l. voortvarend aan het werk gegaan onder regie van het college van B&W. Men heeft de agendacommissie van de gemeenteraad gevraagd om op 3 februari a.s. een presentatie van haar plannen te mogen geven. Het gaat dan om de eerste fase van de renovatie, waarin de bassins en de waterbehandelingsinstallatie vernieuwd zullen worden. De tweede fase zal, door tijdnood gedwongen, pas na het zwemseizoen 2004 aanvangen en daarbij zullen onder andere de gebouwen gerenoveerd worden.

Door middel van bovengenoemde aanpak wil het college van B&W zoveel mogelijk de Baarnse bevolking en het Baarnse bedrijfsleven mobiliseren, locale expertise benutten, een directe relatie leggen tussen renovatie en exploitatie en met de stichtingsvorm een grotere slagvaardigheid bewerkstelligen.

De volgende personen vormen samen het bestuur van de Stichting Renovatie Exploitatie Bosbad De Vuursche: Adrie van der Meij (voorzitter), Anton Meijer (secretaris), Jennifer de Jong (penningmeester), André Mascini, Alex Stolk en Rob Bon. Zij hebben uitdrukkelijk op persoonlijke titel zitting genomen in de stichting. Namens de Gemeente Baarn maakt Pieter Brandjes deel uit van het bestuur.