Akzo Nobel

Benoemingen bij Akzo Nobel

Arnhem, 3 februari 2004 Akzo Nobel heeft bekendgemaakt dat Frits Fentener van Vlissingen (70), die 20 jaar lang commissaris was, zal terugtreden vanwege het bereiken van de daartoe gestelde leeftijd. Dolf van den Brink (55), professor Financial Institutions aan de Universiteit van Amsterdam en voormalig lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO Bank, zal tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 april a.s. worden voorgedragen om per 1 mei 2004 deel te gaan uitmaken van de Raad van Commissarissen.

Leif Darner (51) zal worden voorgedragen als lid van de Raad van Bestuur. De heer Darner zal Dag Strömqvist (62) opvolgen, die per 1 juli 2004 zal terugtreden. De heer Strömqvist is sinds 2000 lid van de Raad van Bestuur en kan terugkijken op een lange en succesvolle carrière binnen de chemietak.

De heer Darner, momenteel General Manager bij Marine & Protective Coatings, begon zijn loopbaan als productmanager voor Unilever in Noorwegen. In 1980 trad hij in dienst van Courtaulds en sindsdien heeft hij verschillende regionale en mondiale managementfuncties bekleed bij Yacht, Powder, Industrial en Marine & Protective Coatings, met standplaatsen in Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Na de overname van Courtaulds door Akzo Nobel in 1998 werd hij benoemd in zijn huidige functie, met als standplaats Londen. Hans Wijers, Chief Executive Officer van Akzo Nobel, zei: Leif heeft Marine & Protective gemaakt tot wat het vandaag is: een topbedrijf. Ik ben ervan overtuigd dat hij degene is die onze chemieactiviteiten door deze woelige tijden kan loodsen.

Fritz Fröhlich (61), plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Bestuur, zal per 1 mei 2004 terugtreden als lid van de Raad van Bestuur wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De heer Fröhlich heeft 11 jaar lang deel uitgemaakt van de Raad van Bestuur van Akzo Nobel, eerst als verantwoordelijke voor Vezels en sinds 1998 als Chief Financial Officer. Zoals eerder aangekondigd, zal Rob Frohn (43), tot eind 2003 General Manager van Surface Chemistry, worden voorgedragen voor benoeming tot lid van de Raad van Bestuur om met ingang van 1 mei 2004 de heer Fröhlich op te volgen als CFO.

De contracten van de heren Darner en Frohn zijn conform de code Tabaksblat. Hun arbeidsvoorwaarden zijn in lijn met het pakket van de overige leden van Raad van Bestuurs. De beloning van de Raad Van Bestuur van Akzo Nobel zal worden geagendeerd voor de komende aandeelhoudersvergadering.

Internet: www.akzonobel.nl
Ons Safe Harbor Statement is van toepassing op dit persbericht. Corporate Media Relations: tel. 026 - 366 4343