Akzo Nobel

Nettoresultaat1 van Akzo Nobel 9% lager dan voorgaand jaar; nettoschuld met EUR 800 miljoen verminderd

Arnhem, 3 februari 2004 Akzo Nobel heeft vandaag de resultaten over 2003 bekendgemaakt. Het nettoresultaat1 bedroeg EUR 811 mln (-9%). Aan de aandeelhouders zal een ongewijzigd dividend van EUR 1,20 worden voorgesteld.

In zijn commentaar op de resultaten over het vierde kwartaal en het jaar 2003 zei CEO Hans Wijers: Het was een jaar vol uitdagingen, maar wij hebben onze beloften meer dan waargemaakt. Het resultaat was iets beter dan verwacht. Wij hebben onze winstmarges verdedigd en het schuldenniveau aanzienlijk verlaagd, waarbij wij de vruchten hebben geplukt van onze focus op kosten en cash. Tegen de achtergrond van aanzienlijke tegenwind, waaronder valutaomrekeningseffecten en pensioenlasten, leverde de draadkrachtige kostenbesparing een sterke bijdrage aan het resultaat.

Zoals verwacht, stond de omzet van Pharma onder druk van generieke concurrentie in de Verenigde Staten voor ons belangrijke geneesmiddel Remeron. Het eerste grote initiatief in het kader van de nieuwe strategie voor Pharma het nieuwe samenwerkingsverband op het gebied van asenapine stuwde het resultaat in het laatste kwartaal op. Coatings en Chemicals slaagden erin hun solide prestatie voort te zetten, daarbij profiterend van de herstructureringen. Afgezien van groei in opkomende markten, waar wij zon 1.000 medewerkers erbij kregen, realiseerde de onderneming een personeelsreductie van meer dan 4.000 in de volgroeide markten.

Pharma nieuwe strategie begint vruchten af te werpen Organon, Akzo Nobels activiteit op het gebied van de humane farmaceutica, pakte in 2003 grote uitdagingen aan. Het resultaat weerstond valutadruk, pensioenlasten en felle generieke concurrentie voor Remeron® in de Verenigde Staten. Wijers: Wij hebben de focus voor Organon herzien en belangrijke resultaten behaald met onze nieuwe strategie en het kostenbesparingsprogramma. Organon blijft voortbouwen op basis van de sterke R&D en kernmarkten, en blijft tegelijkertijd ook op andere manieren actief waardeverhoging nastreven. In december hebben wij het nieuwe antidepressivum Variza voor goedkeuring ingediend bij de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten (FDA). Het samenwerkingsverband met Pfizer op het gebied van asenapine leidde tot een ontvangst van USD 100 mln in december. Een ander bewijs van onze nieuwe strategie is het besluit Arixtra over te dragen aan Sanofi. Dit jaar zullen wij verdere generieke concurrentie voor Remeron het hoofd bieden. Ik hoop dat wij aan het eind van het jaar het ergste gehad zullen hebben en dat we een ommekeer zien in 2005.

Intervet ondervond de gevolgen van de zwakkere marktomstandigheden in Noord- en Zuid-Amerika, terwijl de resultaten in Europa verbeterden. De resultaten van Diosynth worden beïnvloed door verminderde vraag naar chemische en biotechnologische producten. Om deze situatie aan te pakken, bereiden wij een intensivering van onze herstructureringsmaatregelen voor.

Coatings solide prestatie; sterk profiterend van herstructureringen Coatings realiseerde een autonome groei van 3%, die echter meer dan tenietgedaan werd door de negatieve invloed van valutas en pensioenlasten. De kostenvermindering bij activiteiten in volgroeide markten werd afgelopen jaar verder geïntensiveerd. Herstructureringen leidden tot een solide algehele prestatie ondanks moeilijke economische omstandigheden, aldus Wijers. Aan de andere kant investeren wij actief in groeikansen in opkomende markten in de regio Asia-Pacific, waar nu 14% van de wereldwijde Coatings-omzet wordt gerealiseerd. Het vinden van het juiste evenwicht tussen de volgroeide en nieuwe markten is de grootste uitdaging voor de komende jaren. Marine & Protective Coatings leverde opnieuw een topprestatie, terwijl ook Powder Coatings en Industrial Finishes het goed deden. Decorative Coatings en Car Refinishes hadden te maken met moeilijke marktomstandigheden.

Chemicals robuuste prestatie in een moeilijke markt; forse bezuinigingsmaatregelen
In een zeer moeilijk bedrijfsklimaat liet Chemicals een robuuste prestatie zien dankzij kostenbesparingen. De omzet liep terug met 4% tot EUR 4,4 miljard en het bedrijfsresultaat daalde 6% tot EUR 324 mln. De invloed van valutas op de omzet bedroeg 7%. Wijers: Chemicals kon met succes afzet en prijzen handhaven in een markt zonder groei. Ik ben er trots op dat alle business units van Akzo Nobel, zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden, positieve cijfers laten zien.
Base Chemicals en Catalysts leverden een sterke prestatie, terwijl Pulp & Paper Chemicals de vruchten plukte van kostenbesparingen. De herstructureringen bij Polymer Chemicals en Surface Chemistry werden geïntensiveerd. Tegelijkertijd zijn wij blijven investeren in winstgevende en leidende posities, zoals wij deden in Nederland, Zweden, Singapore en Brazilië.
In september maakte Akzo Nobel het voornemen bekend Catalysts, Phosphorus Chemicals en Coating Resins te verkopen om financiële bewegingsruimte te creëren voor de onderneming. In de loop van dit jaar verwachten wij opbrengsten die hun waarde weerspiegelen, voegde Wijers toe.

Financiële positie aanzienlijk verbeterd
Als gevolg van de focus op cash zijn de investeringen en de uitgaven voor acquisities strikt beheerst. In lijn met de prioriteiten voor onze activiteiten is er selectief geïnvesteerd in groeimarkten met lagere bedrijfskosten zoals China en de landen in Midden- en Oost-Europa. Door het schuldenreductieprogramma daalden de nettorentedragende schulden met EUR 800 mln tot EUR 2,4 miljard.

Verwachting voor 2004: Nettoresultaat2 lager dan in 2003

We zijn goed voorbereid voor 2004 dat weer een jaar vol uitdagingen wordt, aldus Wijers. Alles in aanmerking nemend, verwachten wij dat het nettoresultaat, exclusief incidentele resultaten, onder het niveau van 2003 zal liggen. Deze verwachting is gebaseerd op onze huidige activiteitenportefeuille dus exclusief de effecten van de voorgenomen desinvesteringen bij Chemicals en op het resultaat over 2003 exclusief de bijzondere bate uit de samenwerking op het gebied van asenapine.

Internet: www.akzonobel.nl
Ons Safe Harbor Statement is van toepassing op dit persbericht. Corporate Media Relations: tel. 026 - 366 4343


1 Exclusief incidentele resultaten.

2 Exclusief incidentele resultaten en bijzondere baten.