Socialistische Partij

Partijbestuur SP zegt vertrouwen in Ali Lazrak op


02-02-2004 * VERKLARING PARTIJBESTUUR SP
Het partijbestuur van de SP heeft tijdens een extra vergadering op maandag 2 februari 2004 unaniem besloten om het vertrouwen in het Tweede-Kamerlid Ali Lazrak op te zeggen en hem te verzoeken zijn zetel ter beschikking te stellen. Het besluit werd genomen nadat bemiddelaar Tiny Kox en algemeen secretaris Paulus Jansen verslag hadden gedaan van de initiatieven die sinds begin december hebben plaatsgevonden om Lazrak te bewegen zich alsnog te conformeren aan de gemaakte afspraken over de afdrachtregeling binnen de SP en anderzijds zijn functioneren binnen de Tweede-Kamerfractie te verbeteren.

In een gesprek op 19 januari j.l. tussen Lazrak en Kox werd afgesproken dat geprobeerd zou worden de gerezen problemen op te lossen. Daartoe zouden gesprekken volgen met achtereenvolgens het partijbestuur, de Kamerfractie en de fractievoorzitter. De gemaakte afspraak voor het gesprek met het partijbestuur werd daarop echter eenzijdig door Lazrak afgezegd. In plaats daarvan zocht hij opnieuw de confrontatie via de media. Daardoor werd duidelijk dat de bemiddeling mislukt was.

Op 5 december 2003 gaf het partijbestuur het dagelijks bestuur mandaat om het gesprek aan te gaan met Lazrak, nadat deze in een gesprek met Jan Marijnissen had aangegeven dat hij de afspraak over de afdrachtregeling met de SP eenzijdig opzegde. De afdrachtregeling houdt in dat SP-volksvertegenwoordigers hun vergoeding afdragen aan de partij. SP Tweede-Kamerleden ontvangen vervolgens een restitutie van 2165 euro netto per maand, aangevuld met een vergoeding van alle onkosten in verband met de functie. Lazrak heeft tot tweemaal toe zijn handtekening gezet onder deze afspraak. Het partijbestuur was weliswaar bereid om de discussie aan te gaan over de ratio van deze regeling, echter zonder dat daarmee lopende afspraken werden opgeschort. Dat kan ook niet omdat voor een verandering van de regeling, die sinds 1974 bestaat en statutair is verankerd, een besluit van de partijraad of het partijcongres nodig zou zijn.

Het partijbestuur betreurt de gang van zaken en doet een beroep op Lazrak om zijn zetel ter beschikking te stellen, zodat een andere SP-vertegenwoordiger de Kamerfractie kan aanvullen. Deze bereidheid heeft hij schriftelijk vastgelegd in verklaringen van mei en november 2002.