Socialistische Partij

Fractie SP: Geloof in een goede samenwerking met Ali Lazrak is opgedroogd


02-02-2004 * VERKLARING TWEEDE-KAMERFRACTIE SP De Tweede-Kamerfractie van de SP is vandaag unaniem tot de conclusie gekomen dat een herstel van het vertrouwen tussen Ali Lazrak enerzijds en de fractie en het ondersteunend team anderzijds niet meer te verwachten valt. Het geloof in een goede samenwerking met Ali Lazrak is opgedroogd.

Zolang er nog hoop was op een oplossing, hebben de fractieleden zich in de media steeds terughoudend opgesteld. De fractie wilde immers graag een oplossing. Daarom heeft de fractie ook ingestemd met de afspraken gemaakt tijdens de bemiddeling door senator Tiny Kox.

Nu Ali Lazrak, de afspraken, voortvloeiend uit die bemiddeling éénzijdig heeft opgezegd, kan de fractie - mede gezien wat er allemaal gezegd en gedaan is - niet anders dan tot de conclusie komen dan dat een herstel van het onderling vertrouwen vrijwel uitgesloten is.

De fractie neemt afstand van Ali's kritiek op de werkwijze van de partij, de fractie en de fractievoorzitter. De fractie herkent zich niet in die kritiek. Helaas heeft Ali Lazrak zijn in de media geuite kritiek nooit in de fractie aan de orde gesteld.

Het éénzijdig opzeggen en niet naleven van de afdrachtregeling vindt de fractie niet juist en in strijd met de eerdere afspraken. Alle fractieleden hechten aan naleving van deze afspraken die vorig jaar nog op het congres zijn herbevestigd.

De leden van de fractie vinden de gang van zaken buitengewoon spijtig, voor alle betrokkenen: voor de partij, de fractie, Ali, de SP-leden en
-kiezers.

Namens de SP-fractie,

Agnes Kant,
fractiesecretaris