Praktijkonderzoek Veehouderij

Op zoek naar snelle meetmethoden bij de teelt van ruwvoer

Melkveehouders hebben op het moment alleen de beschikking over meetmethoden die achteraf het meetresultaat geven. Zo is bijvoorbeeld geen methode beschikbaar die direct en zonder veel werk de drogestof opbrengst van grasland meet. Als de opbrengst en de kwaliteit van het gras en het ruwvoer direct bekend zijn, kan het rantsoen dat aan de koeien gevoerd wordt direct naar behoefte worden bijgesteld.

Het Praktijkonderzoek van de Animal Sciences Group (P-ASG) uit Lelystad, Agrotechnology en Food Innovations (A&F) en Plant Research International (PRI) uit Wageningen zijn een onderzoek gestart naar snelle meetmethoden. Deze meetmethoden leveren voor de melkveehouder direct bruikbare informatie op over het grasland en het gewonnen ruwvoer. In eerste instantie wordt geïnventariseerd welke technieken beschikbaar zijn en wat de eisen zijn waaraan een snelle meetmethode moet voldoen. Als blijkt dat er veelbelovende technieken beschikbaar zijn, worden deze getest en wordt een `ontwikkelrecept' beschreven. Het is de bedoeling dat de verdere doorontwikkeling tot een te vermarkten meetinstrument wordt uitgevoerd door het bedrijfsleven.
---

© Praktijkonderzoek - Animal Sciences Group - Wageningen UR. Laatst bijgewerkt: 03-02-2004 08:34.
Mail vragen en opmerkingen over de Praktijkonderzoek Website naar: webmaster.po.asg@wur.nl