Ingezonden persbericht


NIEUWE VOORZITTER MOBIS

Den Haag, 3 februari 2004

Per 1 februari 2004 heeft Mobis in de heer Roelf H. de Boer een nieuwe voorzitter. Hij volgt daarmee Jhr. drs. A.L.F.M. Testa op die zijn functie per 1 januari 2004 heeft neergelegd.

Het grote publiek zal de heer De Boer kennen als minister in het kabinet Balkenende I waarin hij namens de LPF vice-premier en minister van Verkeer en Waterstaat was.

Naar de mening van het bestuur heeft Mobis in de persoon van de heer De Boer een voorzitter in huis die gedegen kennis, ervaring en inzicht in de openbaar vervoerbranche heeft. Tevens weet hij als ex-minister bij uitstek zijn weg te vinden in politiek Den Haag.

De samenstelling van het bestuur van Mobis is per 1 februari aldus: De heer R.H. de Boer Voorzitter
Drs. R.J.A. Clayden Vice-voorzitter
R. van Holten lid
P.G. Peters lid
Drs. M. Niggebrugge lid

Oud Mobis-voorzitter Jhr. drs. A.L.F.M. Testa blijft in functie als algemeen voorzitter van Koninklijk Nederlands Vervoer.

Mobis is de werkgeversvereniging van ondernemingen in het collectief personenvervoer. Mobis maakt deel uit van Koninklijk Nederlands Vervoer, de werkgeversorganisatie in het collectief personenvervoer (openbaar vervoer, taxi- en touringcarvervoer) en het beroepsgoederenvervoer.

Noot voor de redactie (

Ingezonden persbericht