Lijst Pim Fortuyn


PERSBERICHT

Den Haag, 3 februari 2004

Na de stroom uit het zuiden.. nu de vloedgolf uit het oosten

Ondanks pogingen van het kabinet en staatssecretaris Rutte om het parlement op andere gedachten te brengen, blijft de LPF tegen het openstellen van de grenzen van de arbeidsmarkt voor werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten.

Tijdens het debat over vrij verkeer van werknemers uit nieuwe EU-lidstaten vraagt het LPF-kamerlid João Varela aan staatssecretaris Rutte (VVD) of de overheid niets geleerd heeft van het verleden en in het bijzonder van het pas gepresenteerde rapport van de integratiecommissie.

Dit kabinet heeft zn bestaan gebouwd rond de stelregel werk boven inkomen. Het besluit om de grenzen open te houden voor de nieuwe EU-landen betekent feitelijk dat men kiest voor werk voor Oost-Europeanen boven inkomen. Dit besluit gaat rechtstreeks in tegen bijvoorbeeld de recentelijk aangenomen nieuwe Bijstandswet, die er op is gericht mensen weer aan het werk te zetten, op straffe van verlies van de uitkering. Hoe kan het toch zijn, dat in een land waar een kleine twee miljoen mensen langs de kant staan, de arbeidsmarkt voor derden wordt opengesteld?, aldus João Varela.

Het CPB-rapport heeft de angst voor een grote stroom arbeidsmigranten richting Nederland niet weg kunnen nemen. Sterker nog, het besluit van Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en België om de grenzen van de arbeidsmarkt voorlopig dicht te houden, heeft het de angst van de LPF voor een niet te stuiten stroom van zeer werkwillige Oost-Europeanen richting Nederland alleen maar vergroot. Varela stelt vast: Gedreven door een uitzichtloze situatie in eigen land en de hoop op een vorstelijk inkomen hier, zullen Oost-Europese werknemers massaal naar het westen trekken. Het is net als met water. Water stroomt altijd naar het laagste punt. Toevallig zijn wij het laagste land van Europa, dus we kunnen onze borst nat maken!!

Het kabinet stelt dat er maximaal 22.000 arbeidsmigranten voor 1 mei volgend jaar binnen mogen komen en er anders maatregelen volgen. Een dergelijk aantal erbij uit Oost Europa, betekent 22.000 mensen extra in de bijstand of nog duurdere sociale regelingen. Dat kost de Nederlandse schatkist jaarlijks zon 200 miljoen euro. Met een mogelijk jaarlijkse groei zou het uiteindelijke beslag op de schatkist nog een veelvoud kunnen zijn. De LPF vindt dit een onverantwoorde vorm van ontwikkelingshulp.