HOUT EN BOUWBOND CNV

Principe-akkoord cao timmerindustrie

Werkgevers en bonden hebben vanavond een principe-akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de timmerindustrie (13.000 werknemers). De nieuwe cao heeft een looptijd van een jaar (van 1 januari tot en met 31 december 2004).

Omdat het werknemersdeel van de vroegpensioenpremie structureel met
0,5% omhoog gaat, krijgen werknemers ter compensatie op 1 maart aanstaande een eenmalige uitkering van 175 euro bruto. De kilometervergoeding voor zakelijke kilometers blijft 28 eurocent bruto per kilometer. De pensioenpremie stijgt met 2%. 1,7% daarvan komt voor rekening van de werkgevers. De vakbondscontributie kan voortaan uit het brutoloon worden voldaan.

Werknemers hebben vanaf 50 jaar recht op een periodiek arbeids- en geneeskundig onderzoek. Vanaf 55 jaar hebben ze elke twee jaar recht op zo'n onderzoek. Werknemers die langdurig ziek zijn, blijven bovenwettelijke vakantiedagen opbouwen.

Ook ten aanzien van arbeidstijden en verlof zijn verbeteringen afgesproken. Zo hebben ook werknemers van kleine bedrijven recht op aanpassing van de arbeidsduur. En er komt een à la carte-regeling, die werknemers de mogelijkheid biedt hun arbeidsvoorwaarden meer af te stemmen op hun persoonlijke situatie. Oudere werknemers die geen gebruik kunnen maken van de vroegpensioenregeling, krijgen extra vrije dagen.

Voor nadere informatie
Anne Pols (FNV Bouw): 06 - 53734494.
Johan Slok (Hout- en Bouwbond CNV): 06 - 53642713.

3 februari 2004.


03 feb 04 21:33