Time : 10:41:55 AM
Date : Tuesday, February 03, 2004
Sender Name: Wyeth - AHP Pharma sa/nv

Alleenstaande, 45-jarige, werkloze vrouw heeft hoogste kans op depressie of angst

Vrouwen, alleenstaanden, werklozen, laaggeschoolden en inwoners van het Brusselse of het Waalse Gewest hebben relatief vaker te kampen met een depressie of angst dan anderen. Dat is één van de conclusies van een recente, grootschalige studie ­ GADIS II - die vandaag wordt voorgesteld op het Regional Symposium of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) in Brugge. De studie legt ook andere opmerkelijke feiten bloot. Angst en depressie blijken een bijzonder groot impact te hebben op het professioneel, sociaal en ook familiaal leven van de patiënt. Bovendien blijkt dat 40% van de patiënten die reeds behandeld worden nog de symptomen van de diagnose vertonen.

Louvain-la-Neuve, 11 december 2003 - Wyeth Belgium kondigde vandaag de resultaten aan van een uitgebreide studie, GADIS II, opgesteld onder de wetenschappelijke leiding van Prof. Fischler, Prof. Ansseau en Dr Dierick en goedgekeurd door het Ethisch Comité van de Universiteit van Luik (ULg).
Deze studie heeft betrekking op 13.699 patiënten. Er werkten 377 huisartsen aan mee in België en Luxemburg.

Prevalentie van depressie en angst

Ruim 17,8% van de patiënten die bij hun huisarts op consultatie gaan, vertonen depressie of angst. In Wallonië (22,7%) en Brussel (24,2%) ligt dit percentage hoger dan in Vlaanderen (12,9%) en Luxemburg (13,6%). Deze opmerkelijke cijfers uit de GADIS II studie bevestigen en versterken de bevindingen van een eerdere studie (GADIS I) die in september 2002 werden bekend gemaakt.

De GADIS II studie stelt niet alleen vast dat er opmerkelijke regionale verschillen zijn in de prevalentie van angst en depressie, maar peilt tevens naar factoren die deze verschillen kunnen verklaren. De studie gaat ook de impact na van depressie of angst op het dagelijks functioneren van de patiënten.

De voornaamste resultaten van de GADIS II studie

Socio-economische factoren beïnvloeden kans op depressie of angst

De studie bracht een aantal opvallende correlaties aan het licht. Zo hebben alleenstaanden een aanzienlijk grotere kans (22%) op depressie of angst in vergelijking met patiënten die leven als koppel of in gezinsverband (16,7%) of in gemeenschap (13,6%). Het ziektecijfer bleek aanzienlijk hoger bij patiënten zonder opleiding (22,1%) dan bij patiënten met een
universitaire opleiding (12,8%).

Het percentage depressieve mensen of patiënten met angst bleek het hoogst bij werklozen (27,7%), gevolgd door mensen zonder inkomen (19%), bedienden (18,9%) en arbeiders (18,4%). Gepensioneerden hebben het minst last van depressie en angst (13,3%).

Door een combinatie van risicofactoren komt depressie of angst voor bij 44,5% van de alleenstaande, werkloze vrouwen uit Brussel. Daarentegen vertonen slechts 9,4% van de samenwonende Vlaamse mannen met een baan depressie of angst.

Impact op het dagelijks leven

Gegeneraliseerde angst wordt gekenmerkt door een chronische ongerustheid omtrent vertrouwde dagdagelijkse gebeurtenissen. Depressie kenmerkt zich door een droevige stemming en verlies van plezier in het leven. Deze ziektes hebben als symptomen spanning, opwinding, prikkelbaarheid, vermoeidheid, concentratiestoornissen en slapeloosheid. Deze emoties kunnen zo intens zijn dat de patiënten de meest eenvoudige activiteiten niet meer tot een goed einde kunnen brengen.

In de GADIS II studie wordt aan de hand van de SDS-schaal (Sheehan Disability Scale) de impact van depressie of angst op het dagelijks functioneren gemeten. Aan de patiënten werd gevraagd om door middel van een score van 1 tot 10 aan te geven in welke mate hun gemoedstoestand hun werk, sociaal leven en gezinsleven verstoort. Uit de studie bleek dat bij patiënten met depressie of angst de impact significant hoger ligt dan bij mensen bij wie deze aandoeningen niet voorkomen.

Hun professioneel, sociaal en familiaal leven wordt er door aangetast, maar bovendien hebben deze ziekten een impact op de gemeenschap door afwezigheid of verlies van productiviteit op het werk en de kost verbonden aan een hoger verbruik van medische middelen

Behandeling kan beter

Het belangrijkste objectief bij de behandeling van depressies en angst is volgens de huidige richtlijnen het volledig symptoomvrij maken van de patiënt, ook wel 'remissie' genoemd. Ongeveer 40 % van de patiënten waarbij depressie of angst werd vastgesteld, zegt hiervoor reeds behandeld te zijn. Toch vertonen patiënten nog talrijke symptomen die deel uitmaken van de volledige diagnose van depressie of angst. Daarom moeten de huidige behandelingswijzen verder worden geoptimaliseerd om meer patiënten volledig symptoomvrij te krijgen. Er loopt momenteel een grootschalig onderzoek naar het aantal van de behandelde patiënten voor depressie dat volledig symptoomvrij is.

Voor verdere informatie :

Wyeth Pharmaceuticals
Dr. Christian Huyghe
Public Affairs Director
Tél.: 010/ 494.711 - Fax : 010/ 494.660
E-mail : press@wyeth.com