TIE Holding NV

TIE: NETTOWINST VAN EUR 122.000 IN 1E KWARTAAL

Eerste kwartaalwinst sinds beursgang in 2000

dinsdag, 3 februari, 2004

Het aan de Amsterdamse beurs EuroNext genoteerde B2B-Integratie-softwarebedrijf TIE Holding N.V. ("TIE") publiceert hierbij haar resultaten van het eerste kwartaal van het boekjaar 2004 (1 oktober 2003 t/m 30 september 2004). In het eerste kwartaal werd een nettowinst behaald van EUR 122.000. Het is voor het eerst dat er een positief netto-resultaat wordt bereikt sinds de beursgang in maart 2000. In dezelfde periode in het voorgaande boekjaar bedroeg het resultaat EUR -1,2 miljoen. Het management herhaalt de verwachting dat TIE het gehele boekjaar 2004 zal afsluiten met een nettowinst.

Resultaten 1e kwartaal

Het netto-resultaat per aandeel in het afgelopen kwartaal bedroeg EUR 0,01 (2003: EUR -0,07). De omzet in het eerste kwartaal bedroeg EUR 2,1 miljoen (2003: EUR 3,3 miljoen). De netto-omzet in het eerste kwartaal viel iets lager uit dan het kwartaal ervoor omdat de resultaten van TIE Belgium alleen zijn geconsolideerd voor de maand oktober, omdat dit dochterbedrijf in november 2003 werd verkocht aan Porthus NV. Deze transactie zorgde voor een buitengewone opbrengst van EUR 0,5 miljoen.

De operationele kosten in het eerste kwartaal bedroegen EUR 1,7 miljoen (2003: 3,1 miljoen). Dit is een flinke verbetering ten opzichte van de EUR 2,6 miljoen in het voorgaande kwartaal; een duidelijk gevolg van de positieve effecten van de reorganisatie die plaatsvonden aan het begin van het eerste kwartaal.

Eigen vermogen en financiële positie

Aan de audit voor het boekjaar 2003 wordt momenteel gewerkt. In deze context, en volgend op de gecorrigeerde cijfers van het Amerikaanse TIE Commerce Inc, zijn een aantal additionele voorzieningen genomen o.a. voor de huur van ongebruikte kantoorruimte in de VS, de sales tax en de debiteuren. TIE meldt hierbij dan ook dat het eigen vermogen aan het eind van het jaar EUR -8,5 miljoen bedroeg in plaats van de eerst gemelde EUR -7,5 miljoen. Het eigen vermogen verbeterde in het eerste kwartaal met EUR 0,9 miljoen en bedraagt nu EUR -7,6 miljoen. Deze verbetering weerspiegelt de positieve nettowinst en de nieuwe aandelen die in het eerste kwartaal zijn geplaatst. De schuldpositie van TIE is eveneens verbeterd. De korte termijn verplichtingen werden gereduceerd met EUR 1,8 miljoen en lange-termijn-verplichtingen met EUR 0,4 miljoen van EUR 3,5 miljoen naar EUR 3,1 miljoen. TIE zal middels aandelenplaatsing direct of indirect via converteerbare obligatieleningen de schuldenlast verlagen. De terugbetaling van de langlopende schulden wordt door het Management van TIE gezien als prioriteit en de discussie op dit punt met de schuldeisers duurt voort. De kaspositie op aan het eind van het eerste kwartaal was EUR 233.000, door een aantal directe en indirecte aandelenplaatsingen. Dit geld is inmiddels voor een deel aangewend om de kortlopende schulden te verminderen, terwijl de rest als werkkapitaal beschikbaar blijft.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Het jaarverslag 2003 zal eind februari worden gepubliceerd. De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering zal worden gehouden op woensdag 17 maart 2004 om 15.00 uur in het hoofdkantoor van TIE. Eerder werd gemeld dat deze bijeenkomst op 25 februari zou worden gehouden, maar TIE wil wat meer tijd gebruiken om in het jaarverslag te reageren op de recentelijk gepubliceerde corporate governance-richtlijnen van de commissie-Tabaksblat.

Dick Raman, CEO van TIE: In september 2003 hebben we ons als doel gesteld om TIE weer goed op de rails te krijgen en een positief netto-resultaat te behalen. Dit hebben we bereikt in het eerste kwartaal. We zien een groeiende belangstelling voor de producten en diensten van TIE. Hierdoor moeten we in staat zijn om onze omzet te vergroten zodra de marktomstandigheden verbeteren.

Profiel TIE

TIE is een internationaal B2B integratiesoftwarebedrijf, opgericht in 1987 en genoteerd aan de Euronext in Amsterdam in de NextEconomy Index. TIE voorziet haar vestigingen en verkooppunten in de gehele wereld van hoogwaardige software-toepassingen en diepgaande kennis. Deze lokale service-providers helpen bedrijven om elektronisch zaken te doen zodat ze hun zakelijke processen efficiënter en effectiever kunnen laten verlopen en bovendien fors kunnen besparen op de kosten. TIEs belangrijkste software-toepassing is de Enterprise Portal Framework (EPF). EPF stelt bedrijven in staat om de processen van de back office te integreren met die van hun zakenpartners, en om alle productinformatie te beheersen. Omdat de toepassingen van TIE zijn gebaseerd op zowel jarenlange ervaring met EDI als XML, kunnen de klanten van TIE hiervan de vruchten plukken. TIE heeft een brede klantenkring in Nederland, België en Verenigde Staten en is een belangrijke speler in Europa, Zuid-Amerika en Azië.

Voor Informatie:
TIE Holding N.V.
Dick Raman, President & CEO
Beech Avenue 180
1119 PS AMSTERDAM (Schiphol-Rijk)
The Netherlands
Tel: +31-20-658 99 03
Fax: +31-20-658 99 02
e-mail: info@TIEglobal.com
Web site: http://www.TIEglobal.com

© TIE Holding NV, 2003. All rights reserved.