Arcares
Branchevereniging voor Verpleging en Verzorging

Stichting Perspekt viert 1-jarig bestaan

Op 3 februari jl. vierde Perspekt, keurmerk in de zorg, haar 1-jarig bestaan.

Het eerste jaar is vooral besteed aan het op de kaart zetten van de nieuwe stichting en het uitbreiden van het dienstenaanbod.

Voor de komende periode heeft Perspekt de nodige ambities. Zo ambieert zij om binnen enkele jaren hét centrum te worden voor kwaliteitstoetsingen, primair binnen de V&V branche en gaat zij zich actief inzetten om het aantal toetsingen binnen zorgorganisaties te vergroten.
Ook wil Perspekt het dienstenaanbod nog meer verbreden. Hierbij gaat het niet alleen om het verrichten van organisatiebrede toetsingen, maar ook om toetsingen op productniveau, of binnen andere organisaties dan verpleeg- en verzorgingshuizen.
Tenslotte gaat Perspekt samen met Arcares inventariseren of er binnen de sector behoefte is aan handvatten inzake het INK-model en het laten toetsen op basis van het INK-model.

De landelijke stichting Perspekt is opgericht voor het verrichten van audits in zorgorganisaties. Organisaties die een audit met succes doorlopen, m.a.w. die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen, komen in aanmerking voor het keurmerk in de zorg. Er zijn twee soorten keurmerken: een zilveren en een gouden keurmerk. Voor meer informatie, zie www.perspektkeurmerk.nl

Datum: 05/02/2004