Praktijkonderzoek Veehouderij

De eerste kippen zijn er!

Op dinsdag 3 februari 2004 om 10.00 uur zijn de eerste kippen op het daarvoor kiploze "Het Spelderholt" te Lelystad gearriveerd. Het zijn de biologische legkippen (2.100 stuks). De dames hebben tijdens de opfok al ruime ervaring opgedaan met buiten lopen en scharrelen. Dit om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op een lang en gezond leven. Ze zijn geplaatst op 16 weken leeftijd. De kippen die we krijgen in de biologische stal zijn de zogenaamde Lohmann Silvers (witte kippen die bruine eieren leggen). Ze staan bekend om hun goed aaneengesloten verenpak (veel veren per vierkante cm). Verder zijn ze erg rustig en vreedzaam en daardoor minder pikkerig richting hun soortgenoten. Dit laatste is erg belangrijk omdat één aspect van de biologische houderij van legkippen is dat ze een volledig intacte snavel hebben. Dus niets kappen of behandelen maar gewoon een natuurlijke snavel. Deze snavels zijn scherp en kunnen gemakkelijk een andere kip verwonden.

Door het plaatsen van de nieuwe dieren op het Praktijkcentrum 'Het Spelderholt' is een begin gemaakt met het onderzoek op de zeebodem te Lelystad. Het Praktijkcentrum is onderdeel van de Waiboerhoeve en is gelegen aan de Wisentweg in Lelystad. Het totale complex beslaat 4 stallen. Door de vorstperiode tijdens de winter van 2002/2003 en procedurele problemen heeft de bouw onderweg vertraging opgelopen. De geplande opleverdatum voor alle stallen was eind 2003, maar dat werd alleen gehaald voor de biologische legstal. Na een uitgebreide testperiode (zonder kippen) is met de plaatsing van de dieren dus een begin gemaakt met de opstart van het nieuwe bedrijf. De andere stallen worden dit voorjaar opgeleverd. In kalkoenenstal (P2) wordt in de laatste week van februari een proefkoppel vleeskuikens opgezet waarna tien weken later de eerste proef zal beginnen. In de derde stal (vleeskuikenstal P1) zal half mei een proefkoppel worden opgezet. In de legstal P4 zullen van 't najaar pas de eerste dieren komen.

---

© Praktijkonderzoek - Animal Sciences Group - Wageningen UR. Laatst bijgewerkt: 17-02-2004 09:02.
Mail vragen en opmerkingen over de Praktijkonderzoek Website naar: webmaster.po.asg@wur.nl