Technische Universiteit Delft

Verkeersregeling
3 februari 2004 | 13.00 uur
hr. A. Hegyi | elektrotechnisch ingenieur.

Promotor | Prof.dr.ir. J. Hellendoorn (fac EWI)
toeg. prom. | Dr.ir. B. de Schutter (UHD-fac EWI)

Model predictive control for integrating traffic control measures.

Dynamische verkeersbeheersingsmaatregelen, zoals toeritdosering en dynamische snelheidslimieten, kunnen gebruikt worden om de beschikbare wegcapaciteit beter te benutten. Door de toenemende hoeveelheid verkeer en het groeiend aantal files is de interactie tussen de maatregelen echter zodanig toegenomen dat lokale regelingen vaak niet meer volstaan. Om rekening te kunnen houden met de interactie, moeten de maatregelen zodanig gecoördineerd worden dat ze allen hetzelfde doel dienen. Het centrale thema van dit proefschrift is het gecoördineerd regelen van
verkeersbeheersingsmaatregelen met behulp van model predictive control. Naast de theoretische formulering van het algemene verkeersregelprobleem in het model predictive control framework, worden een aantal case studies verricht met deze regeling.
Model predictive control is een zeer geschikte regelmethode voor verkeersregelproblemen, omdat het alle elementen bevat die nodig zijn voor een succesvolle regeling van een verkeersnetwerk: de integratie van maatregelen; de voorspelling van de effecten van de regeling, wat nodig is om rekening te kunnen houden met de interacties op langere afstanden in het netwerk; een beleidsmatig te definiëren regeldoel; en het omgaan met beperkingen op het regelsignaal en de toelaatbare toestand van het verkeer. In dit proefschrift bestudeert Hegyi via simulatie de volgende verkeersregelscenario's, geformuleerd in het MPC framework: dynamische snelheidslimieten ter eliminatie van schokgolven op snelwegen; gecoördineerde snelheidslimieten en toeritdosering ter eliminatie van files op de snelweg bij de toerit; gecoördineerde dynamische routegeleiding en toeritdosering, voor het optimaliseren van routekeuze en het verschaffen van reistijdinformatie aan bestuurders; geïntegreerde regeling van een gecombineerd stadssnelwegen netwerk, om te voorkomen dat
problemen van het ene netwerk naar het andere verplaatst worden. Hoewel deze simulatiestudies zeer goede resultaten geven, is regeltechniek geen panacee voor alle
verkeersproblemen. Daarom gaat de Delftse promovendus ook in op de noodzakelijke voorwaarden voor een succesvolle regeling, die essentieel zijn voor een analyse voordat een regeling in de praktijk toegepast wordt.

Voor verder lezen:

* Transportation engineering an introduction by C.Jotin Khisty, 2003
* Model-based predictive control a practical approach by J.A. Rossiter, 2003

* Techniques of model-based control / by Coleman Brosilow and Babu Joseph, 2002

Voor informatie:

Sanden, M.C.A. van der M.C.A.vanderSanden@tudelft.nl