HV-voorzitter Van Boxtel dringt aan op Generaal Pardon

AMSTERDAM, 20040203 -- Roger van Boxtel, voorzitter van het Humanistisch Verbond, doet op humanitaire gronden een dringende oproep aan de Tweede kamer en Minister Verdonk om terug te komen op het besluit om alleen voor 'schrijnende gevallen' een pardonregeling te treffen. Hij doet dit in aanloop naar het debat in de Tweede Kamer volgende week over het uitzettingsbeleid van minister Verdonk. Alleen met een Generaal Pardon voor álle asielzoekers die nog onder de oude Vreemdelingenwet vallen, zo meent hij, kun je een sprong voorwaarts maken en je concentreren op het uitvoeren en strak handhaven van de nieuwe wet.Van Boxtel pleit er dan ook voor om de nieuwe Vreemdelingenwet als positief vertrekpunt te nemen en niet de "heilloze weg in te slaan waarin minister Verdonk per individueel geval gaat beslissen over de mate van schrijnendheid."


"We moeten ons richten op de toekomst en op het uitvoeren van de nieuwe verbeterde Vreemdelingenwet. En stoppen met de discussie over of er wel of geen sprake is van schrijnende gevallen van asielzoekers die nog onder de oude wet vallen. De eindeloze procedures waarin deze asielzoekers terecht konden komen, is per definitie schrijnend. Laat hier de menselijke maat leidend zijn. Het merendeel heeft hier een bestaan opgebouwd, weliswaar op één been, maar toch. De kinderen gaan hier naar school, de mensen zijn allerlei relaties aangegaan en deel geworden van onze samenleving." Van Boxtel noemt het niet humaan deze mensen, die al jaren in onzekerheid leven, los te weken en acht weken in een AZC onder te brengen in afwachting of hun uitzetting daadwerkelijk plaats kan vinden. Om vervolgens voor diegenen die niet in het land van herkomst terecht kunnen, opnieuw een alternatief te moeten zoeken.


"Dat wordt voor alle betrokkenen een ellendig proces. Laten we uit humanitaire overweging deze mensen een kans geven zich hier met beide benen te vestigen, zodat zij volledig in kunnen burgeren. Dan is ook de weg vrij om de asielzoekers die onder de nieuwe wet vallen op een effectieve en duidelijke manier te behandelen. De nieuwe Vreemdelingenwet werkt goed. Niet alleen is de procedure duidelijker en korter, ook wordt hiermee een signaal afgegeven aan de omringende landen dat er een strenger beleid wordt gevoerd."


Roger van Boxtel is sinds 1 maart 2003 voorzitter van het Humanistisch Verbond.