Gemeente Alkmaar


Duurzaamheidsprijs Alkmaar dit jaar ook voor bewoners

Alkmaar, 3 februari 2004

De Duurzaamheidsprijs van de Gemeente Alkmaar was de afgelopen jaren alleen bedoeld voor bedrijven, maar dit jaar is er ook een prijs voor bewoners. Alkmaar 750 jaar heeft als motto `we doen het samen' en juist duurzaamheid is iets wat we samen kunnen realiseren. Met de Duurzaamheidsprijs hoopt de gemeente een impuls te geven aan `duurzaam ondernemen' en `duurzaam wonen'. De gemeente organiseert de prijs samen met de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland, milieuplatform Animo en de Hogeschool Inholland.

Bewoners
Elke inwoner van Alkmaar die in of rond zijn woning iets bijzonders doet aan duurzaamheid kan meedoen. Duurzaamheid is een breed begrip, maar kan ook heel concreet en dicht bij huis zijn. Bijvoorbeeld energiebesparing, isolatie van de woning, toepassing van zonne- of windenergie of eenvoudiger groene stroom. Ook bewoners die gezamenlijk iets bijzonders gedaan hebben kunnen meedingen naar de prijs.

Bedrijven
Alle bedrijven uit de regio Alkmaar kunnen meedingen in de categorie bedrijven. Duurzaamheid voor bedrijven kan betrekking hebben op tal van zaken. Het product, het productieproces, toepassing van duurzame materialen en het hergebruik van afval zijn voorbeelden. Inzendingen worden mede beoordeeld op basis van de omvang van bedrijven en de mogelijkheden die zij hebben om iets aan duurzaamheid te doen. Dit betekent dat nadrukkelijk ook kleine bedrijven in aanmerking komen voor de Duurzaamheidsprijs.

Jurering
Een onafhankelijke jury nomineert uit de inzendingen drie bewoners en drie bedrijven. Op 13 mei is er een feestelijk eindevenement waarop de jury bekend maakt welke bewoner en welk bedrijf de Duurzaamheidsprijs 2004 winnen. Daarnaast is er voor beide categorieën een publieksprijs; het publiek bepaalt op 13 mei welke bewoner en welk bedrijf daarvan de winnaars zijn.

Prijzen
Bewoners hoeven niet te concurreren met de bedrijven; in elke categorie zijn twee prijzen te winnen. De winnaars (een bewoner en een bedrijf) ontvangen allebei de duurzaamheidsprijs; een fraai beeldje van de Bergense kunstenaar Geer Roobeek. Daarnaast krijgen de winnaars elk naar keuze een set zonnepanelen of een geldbedrag van EUR 750,-. Ook de twee publieksprijzen bestaan uit een set zonnepanelen of EUR 750,-. Voor degene die de uiteindelijke winnaar aanmeldt is er een Alkmaar 750 jaar pakket met leuke verrassingen.

Aanmelden
U kunt uzelf opgeven, maar ook iemand anders. Ook bewoners die gezamenlijk iets bijzonders gedaan hebben aan hun woning kunnen zich aanmelden. In een kort briefje geeft u aan wat u aan duurzaamheid doet of gedaan heeft. Als u een ander opgeeft vermeldt u waarom hij of zij de prijs verdient. En vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer. Bedrijven kunnen zichzelf aanmelden, maar u mag ook een bedrijf aanmelden waarvan u vindt dat dat iets bijzonders doet of gedaan heeft op het vlak van duurzaamheid.
Aanmelden kan tot 1 maart 2004. Stuur uw brief naar: Gemeente Alkmaar, t.a.v. Duurzaamheidsprijs Afdeling ROM, Antwoordnummer 58, 1800 VB Alkmaar
U kunt ook een e-mail sturen aan: duurzaamheidsprijs@alkmaar.nl Voor vragen kunt u bellen naar de Gemeente Alkmaar: 072- 5488583 (Cees Groot) of 072- 5488886 (Bart Schaafsma)

3 februari 2004