D66

Verdonk moet terugkeerbeleid uitleggen

Vreemdelingen- en integratiebeleid

Boris Dittrich

03-02-2004 - D66 wil van minister Verdonk weten op grond waarvan zij heeft vastgesteld welke asielzoekers om humanitaire redenen in Nederland mogen blijven en welke niet. D66 vindt het niet humaan om een deel van een gezin uit te wijzen en een ander deel te laten blijven. Volgens Boris Dittrich is er veel onrust in de samenleving omdat niet duidelijk is welke criteria Verdonk heeft gebruikt. Dittrich: We horen verhalen over gezinnen die uit elkaar worden gerukt
- dat is niet humaan. Wij willen geen gescheiden uitzettingen. Dus willen wij van de minister horen of die verhalen kloppen en met welke afwegingen zij van haar discretionaire bevoegdheid gebruik heeft gemaakt. D66 hoopt die duidelijkheid aanstaande maandag van de minister te krijgen, als Verdonk met de Kamer spreekt over het terugkeerbeleid.

De grote lijnen van het asielbeleid worden door D66 voluit gesteund. Dittrich: Het uitgangspunt moet zijn dat wie mag blijven snel een verblijfsvergunning krijgt, maar dat wie weg moet het land ook daadwerkelijk verlaat. Dat is een humaan en uitvoerbaar beleid.

Onder de oude wet van PvdA en CDA duurde het vaak jaren voordat asielzoekers definitief antwoord kregen op hun asielaanvraag. De vreemdelingenwet van Paars II, waar D66 één van de architecten van was, heeft daar een eind aan gemaakt. D66 vindt echter dat asielzoekers die vanwege de oude wet al jarenlang in Nederland zijn op een ruimhartig pardon mogen rekenen. Voor zon breed pardon hebben de Democraten echter nooit een Kamermeerderheid gevonden. Eerst was het de PvdA die elke pardonregeling blokkeerde, later was dat de LPF. CDA en VVD waren consequent tegen een regeling. Via het regeerakkoord heeft D66 toch een beperkte pardonregeling voor zon 2300 mensen weten af te dwingen.

In datzelfde regeerakkoord wordt echter ook expliciet verwezen naar de bevoegdheid van minister Verdonk om individuele gevallen vanwege hun schrijnende karakter toch te laten blijven. Het is belangrijk dat wij de keuzes niet jaar na jaar doorschuiven. Maar een beleid moet wel kunnen rekenen op draagvlak in de samenleving. Dat vraagt om een goed antwoord van de minister op de maatschappelijke onrust. D66 is nog niet overtuigd dat de minister verstandig gebruik heeft gemaakt van haar inherente afwijkingsbevoegdheid. Daarover heeft zij echt nog iets uit te leggen, aldus Dittrich.