Gemeente Heerlen


gemeenteraad presenteert voordracht
Nieuwe burgemeester voor Heerlen in aantocht

De gemeenteraad van Heerlen heeft twee kandidaten voorgedragen voor de invulling van de functie van burgemeester. Op de eerste plaats staat de heer mr. A.M.G. Gresel (CDA), de huidige burgemeester van Dronten. Op de tweede plaats staat de heer drs. M.F.A. van Diessen (VVD), voormalig wethouder van de gemeente Tilburg en thans werkzaam als zelfstandig consultant.

Mr. A.M.G. Gresel is in 1953 geboren in Stramproy. Na een studie Nederlands Recht kwam hij al vroeg terecht in het openbaar bestuur. Van 1982 tot 1989 was hij wethouder in Veldhoven. Daar had hij onder meer volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, openbare werken, verkeer, vervoer, milieu, financiën, grondzaken en economische zaken in zijn portefeuille. In 1989 werd hij burgemeester van Nistelrode en in 1994 burgemeester van Sint Anthonis. Sinds 1997 is de heer Gresel burgemeester van Dronten. De heer Gresel is gehuwd en heeft vier kinderen.

Drs. M.F.A. van Diessen is in 1952 geboren in Tilburg. Na zijn studie Algemene Economie bekleedde hij uiteenlopende functies in het bedrijfsleven en het openbaar bestuur. Sinds 1982 is hij lid van de gemeenteraad in Tilburg en sinds 1995 ook van Provinciale Staten Noord Brabant. In de periode van 1995 tot 2002 was hij wethouder in Tilburg. In zijn portefeuille zaten onder meer de volgende aandachtsgebieden: onderwijs, sport en gezondheidszorg, grondbedrijf, economie, sport en bedrijven, financiën, grondzaken en binnenstad. Op dit moment werkt hij als zelfstandig consultant voor verschillende opdrachtgevers. De heer van Diessen is getrouwd en heeft drie kinderen.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 3 februari is de voordracht van de raad openbaar gemaakt. Gedurende de vergadering konden de raadsleden aangeven welke kandidaat op nummer één en welke kandidaat op nummer twee op de voordracht moest komen.

Na de openbaarmaking wordt de voordracht zo spoedig mogelijk naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd. Normaal gesproken volgt de minister de voordracht van de gemeenteraad. Na enkele weken valt de definitieve beslissing in de ministerraad. De verwachting is dat de nieuwe burgemeester rond 1 april kan beginnen.

Gemeente Heerlen, 3 februari 2004
Afdeling Communicatie

Monique Leurs, tel. (045)5604070

persvoorlichting@heerlen.nl


---- --
Mr. A.M.G. Gresel:

Voornamen: Antonius Maria Gerardus
Geboortedatum: 13 december 1953
Geboortplaats: Stramproy
Burgerlijke staat: Gehuwd
Kinderen: 4.

Politieke achtergrond: CDA

Huidige functie sedert 1997: Burgemeester van Dronten

Huidige belangrijke bestuurlijke
nevenfuncties in Flevoland: Hij heeft zitting (soms als voorzitter, soms als lid) in verscheidene regionale bestuurlijke structuren op het terrein van: Brandweer, Openbare orde en Veiligheid, rampenbestrijding; Regionaal College Politie; Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; Bestuurlijke coördinatie hulpdiensten Flevoland; College voor Arbeidszaken VNG
VNG-afdeling Flevoland

Diverse maatschappelijke nevenfuncties.

Vroegere bestuurlijke functies:

- 1982 -1989: Wethouder van gemeente Veldhoven, met als portefeuilles:
- volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, openbare werken, verkeer, vervoer, milieu,
- financiën, Grondzaken, economische zaken.


- 1989 -1994: Burgemeester gemeente Nistelrode
- 1994 -1997: Burgemeester gemeente Sint Anthonis

Opleiding: Nederlands Recht te Nijmegen, gevolgd door diverse opleidingen en trainingen.


---- --