Digitale Gemeente Houten

Voorrangsregeling voor kleine woonkernen

donderdag 11 maart 2004 - Bron: Bestuur Regio Utrecht

Het dagelijks bestuur van het BRU stemt in met een experiment om een voorrangsregeling toe te passen voor de verdeling van woonruimte. Dit experiment geldt voor 16 kleine woonkernen (minder dan 2000 inwoners) in de regio.

De inwoners krijgen voorrang bij de toewijzing van een woning boven inwoners van buiten. In de huisvestingswet staat vermeld dat de provincie toestemming moet geven voor een dergelijke voorrangsregeling. Op 3 februari 2004 heeft de provincie aangegeven welke kernen in aanmerking kunnen komen.

Het BRU dient nu op korte termijn een verzoek in bij gedeputeerde staten. De uitvoering van de voorrangsregeling kan plaatsvinden met het experimentartikel in de huisvestingsverordening. Hierdoor is een snelle uitvoering mogelijk en is het BRU alleen nog afhankelijk van de snelheid waarmee gedeputeerde staten beslissen op het verzoek. Het experiment duurt twee jaar. Een verdere uitwerking wordt tijdig in de woonkrant vermeld.

Copyright © Stichting Digitale Gemeente Houten 1996 - 2004 Deze website is een particulier initiatief en wordt derhalve NIET beheerd door de overheid (gemeente Houten).