Novem

11-03-2004
Studie naar mogelijke onderzoeksmethodieken vogels afgerond (26 januari 2004)

Eind januari 2004 is een voorstudie afgerond naar de mogelijke methoden voor onderzoek naar effecten van het NSW op vogels. Het onderzoek is uitgevoerd door Vertegaal Coastal Ecology Consultant in opdracht van de Projectorganisatie MEP-NSW. In het bijbehorende rapport worden de bestaande en mogelijk toekomstige methoden voor het vaststellen van vogelaanvaringen en de kans op aanvaringen besproken. Daarnaast gaat het rapport in op de wijze waarop onderzoek naar verstoring plaats kan vinden en methoden om het barrière-effect te onderzoeken. Het rapport is vanaf deze website te downloaden.

Nulmetingen vogels ( Site )

Zie het origineel