Novem

Verslag van workshop 'Er gaat niets boven duurzaam ondernemen.

Provincies, gemeenten en waterschappen testen de P4-scan.

Er gaat niets boven duurzaam ondernemen. Provincies, gemeenten en waterschappen testen de P4-scan.
Door Ineke Hoving-Nienhuis en Gerard Taat

* Motto van de workshop: De samenleving dat ben je zelf!
* De P4-scan is een instrument dat specifiek is ontwikkeld voor overheden.

* Het brengt duurzaam ondernemen van de provincie in beeld.
* Er zijn al veel activiteiten binnen provincies, maar nogal versnipperd, er is geen totaalbeeld.

* De 'Plan - Do - Check - Act -cyclus' is verwerkt in de P4-scan.
* Samenwerking en een bevlogen trekker zijn ook hier sleutelwoorden.
* Toegevoegde waarde is dat het een uniek inzicht geeft in verwachtingen van de betrokkenen. Je kunt heel gefundeerd keuzes maken. In deze tijd van bezuinigingen is dat wel wat waard.
* Vóór de start van een scan moet er wel commitment zijn in de organisatie

* Deelnemers willen graag hun netwerk gebruiken voor nieuwe projecten zodat kennis beschikbaar blijft.

* Voorbeeld was de provincie Groningen met een bevlogen verhaal over Duurzaam Groningen, dat het MKB wil stimuleren. Het programma is vier jaar geleden ontwikkeld, nog voordat de 3 P's van People, Planet, Profit ontwikkeld werden. Daarom zit de P van People er niet in. De focus ligt vooral op milieu en economie. Wellicht voegt de provincie dit in de toekomst nog toe aan het programma. De provincie weet aan te sluiten bij natuurlijke momenten in het bedrijfsproces waardoor MKB-ers sneller enthousiast worden en meedoen.

* Hoeveel tijd kost de P4-scan een provincie? Het invullen van de vragenlijst kost 1 à 2 uur. De meeste tijd gaat zitten in een workshop (4 uur). Verder zijn verschillende personen erbij betrokken, waarvan enkele intensief.

* Hoe weet je dat je efficiency bereikt hebt? Dit is lastig te beantwoorden omdat het vooral een blik in de toekomst is. We hopen dat bedrijven over vier jaar anders omgaan met duurzaam ondernemen en er al mee aan de slag zijn.

* De P4-scan is nog in ontwikkeling. Er is nog plaats voor 1 provincie bij de ontwikkeling van de scan. Wie meldt zich aan bij J.spit@novem.nl ?

Presentatie van provincie Groningen en Syntens ( Algemeen 172k )
Presentatie van Mw. Hoving-Nienhuis, ministerie van EZ ( Algemeen 122k )