AND

Vodafone en AND ontwikkelen eerste echte Location Based Service

Vodafone is de eerste Nederlandse aanbieder van mobiele telefonie die een op locatie gebaseerde service introduceert. Op basis van de meest recente XML-technologie heeft AND in nauwe samenwerking met Vodafone de Streetguide ontwikkeld. Via een gedetailleerde kleurenkaart op de mobiele telefoon geeft Streetguide automatisch de huidige locatie weer. De service is beschikbaar op Vodafone live!

AND heeft, speciaal voor Vodafone en gebaseerd op hun wensen, de Streetguide ontwikkeld. Met GeoAccess, de XML Web Service van AND, is een unieke Location Based Service ontwikkeld. "De gezamenlijke ontwikkeling door Vodafone en AND is zeer succesvol gebleken. Bouwend op de kennis van de mobiele markt van Vodafone en de technologische geografische kennis van AND, bevestigen zowel Vodafone als AND het leiderschap in de markt," aldus Maarten Oldenhof.

Waar ben ik, wat is hier te doen en hoe kom ik daar? Streetguide bepaalt de huidige locatie van de mobiele telefoon gebaseerd op het mobiele netwerk. Deze functie helpt gebruikers om locaties en de weg te vinden. Met de door de service bepaalde locatie kan de dichtstbijzijnde speciale locatie (Point of Interest) worden gezocht en de route ernaar toe worden berekend. De routebeschrijving geeft belangrijke aanwijzingen zoals de richting en de af te leggen afstand aan. Hierdoor wordt navigeren gemakkelijk. Streetguide is beschikbaar op Vodafone live!

Privacy gegarandeerd
Vodafone verplicht zich om de privacy van haar klanten op de best mogelijke manier te waarborgen. Daarom zal Vodafone uitsluitend op locatie gebaseerde diensten aan haar klanten aanbieden wanneer deze zelf duidelijk hebben aangegeven van deze diensten gebruik te willen maken. Met het oog op de privacy wordt de locatie van de klant dus alléén door het netwerk bepaald als de klant daarvoor toestemming geeft. Bovendien heeft Vodafone met aanbieders van deze diensten contractueel vastgelegd dat ze de locatiegegevens niet voor andere doeleinden zullen gebruiken dan voor de dienst waarvoor de klant zich heeft aangemeld.

Voor meer informatie bezoekt u:
http://www.and.com/products/geoaccess/geoaccessmobile.html.