Ingezonden persbericht


Steunpunt Minderheden Overijssel
expertisecentrum voor multiculturele ontwikkeling
_____________________________________

Seminar Lokaal integratiebeleid

Start seminar
Op 11 maart start het SMO in samenwerking met de Universiteit Twente met de Seminar Lokal integratiebeleid Van 'best practices' naar succes- en faalfactoren. De Seminar is bedoeld voor mensen die in de praktijk van lokaal integratiebeleid werkzaam zijn. Zij zijn geïnteresseerd in de positie van nieuwkomers en minderheden in de Nederlandse samenleving en in effectieve manieren om deze positie te verbeteren. Deelnemers aan de seminar brengen hun praktijkervaring in lokaal integratiebeleid in de groep in en delen ideeën over succes- en faalfactoren met andere deelnemers. Van de deelnemers wordt een actieve inbreng verwacht.

Doel
Integratie van nieuwkomers en minderheden is de afgelopen jaren heftig omstreden. Volgens sommigen is de integratie mislukt, anderen menen dat er ook successen zijn geboekt. Uitgangspunt van de seminar is dat de politieke debatten over integratie moeten leiden tot werkzame manieren om de integratie van nieuwkomers en minderheden in de lokale samenleving te bevorderen. Het programma biedt deelnemers inzicht in het realiseren van effectief lokaal integratiebeleid. Vanuit 'best practices' in lokaal integratiebeleid worden succes- en faalfactoren geïdentificeerd. De docenten bogen op jarenlange praktijkervaring in het veld van lokaal integratiebeleid. Zij zijn stuk voor stuk toonaangevend in de sector.

Inhoud en opzet
Het programma beslaat zes afzonderlijke donderdagen en is onderverdeeld in drie thema's:

1. Visieontwikkeling

2. Beleidsinstrumenten en

3. Communicatie met allochtone burgers

Het eerste thema visieontwikkeling is inleidend van aard. In dit thema is plaats voor een historisch en theoretische schets van de achtergronden van integratie. Bij de thema's beleidsinstrumenten en communicatie gaat het om een praktische verkenning van lokaal integratiebeleid op diverse beleidsvelden. De rode draad in dit deel van het programma is het zoeken naar succes- en faalfactoren van het lokale integratiebeleid, mede aan de hand van de analyse van 'best practices'.

In het Seminar Lokaal Integratiebeleid worden meerdere didactische werkvormen gehanteerd: (werk)colleges, groepsgesprekken, opdrachten en presentaties. Om direct kennis te nemen van een 'best practice' is ook een excursie opgenomen in het programma. De groepsgrootte is minimaal twaalf en maximaal twintig deelnemers.

Informatie & aanmelding
Voor meer informatie over de aanmelding en het programma van het Seminar Lokaal Integratiebeleid kunt u contact opnemen met het Centrum voor Bestuurskundig Onderwijs, tel. 053-489 4104 of e-mail j.veltman@utwente.nl.

Met vriendelijke groeten,
Rachida Chabani - staffunctionaris PR

Tel. : 0546 - 542025

Steunpunt Minderheden Overijssel (SMO)

Expertisecentrum voor multiculturele ontwikkeling

Wierdensestraat 39c, 7607 GE Almelo - www.smo-ov.nl