Nederlands Uitgeversverbond

Uitnodiging

ROUND TABLE-bijeenkomst over betalen via internet: praktijkervaringen van leden
---

Het aantal betaalsystemen groeit. Vroeg of laat krijgt u daar allemaal mee te maken! Daarom organiseert de Groep UVW - exclusief voor haar leden - een informatieve bijeenkomst over de mogelijkheden om via internet te betalen.

Een praktisch gerichte bijeenkomst over de verschillende betaalsystemen en mogelijkheden, over de kosten en opbrengsten, maar ook over de voetangels en klemmen. Bedoeld voor directies, uitgevers, productmanagers, marketeers en automatiseerders.

De Round Table vindt plaats op donderdag 11 maart 2004 in NH Jan Tabak Hotel te Bussum.
Ontvangst 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Borrel vanaf 17.00 uur.

De middag staat onder voorzitterschap van Henk Verwoert, lid van het bestuur van de Groep UVW.

Gastspreker is Simon Lelieveldt, een deskundige op dit terrein en adviseur bij een groot aantal bedrijven en bij de semi-overheid. Hij zal in zijn inleiding toelichten welke de belangrijkste systemen en aanbieders van betaalvoorzieningen op het internet zijn. Hij zal de recente ontwikkelingen toelichten. Ook komt het thema veiligheid aan de orde. Ten slotte benoemt hij de overwegingen/criteria die in de praktijk gebruikt worden bij het kiezen voor bepaalde betaalvormen.

De volgende drie leden zijn bereid gevonden u over hun ervaringen te vertellen:


* Jelle Buizer, productmanager bij Het Financieele Dagblad, werkt met Bibit en accepteert de creditkaart. Deze betaalmethodieken worden gebruikt voor bestellingen uit het archief en voor betalingen van abonnementen. Hij zal aangeven voor welke producten dit systeem wordt toegepast en voor welke niet. In zijn presentatie geeft hij een overzicht van de kosten en opbrengsten. Verder komen de BTW problematiek, de klantgegevens en de risicos aan de orde.


* Jan Jaap Anbeek, senior productmanager bij de Vereniging Kamers van Koophandel, onderzocht een groot aantal betaalmethoden in de wereld. De Vereniging KvK hanteert thans meerdere systemen: de automatische incasso, factuur, creditcards en andere methoden uit de Internetkassa waaronder Internetbankieren. Per methode wordt een overzicht gegeven van de kosten en opbrengsten.


* Hans Huter, manager digitale media bij VNU Business Publications, zal voorbeelden geven van betaalwijzen die voor Intermediair en Computer Idee worden gebruikt. Het gaat daarbij om leveranties van paginas, artikelen, persoonlijke adviezen, online computercursussen en workshops. Betaalsystemen die VNU hanteert zijn KPN Switchpoint en CA114XS.

Kom naar deze Round Table en laat u nu reeds informeren zodat u zich tijdig op deze nieuwe mogelijkheden kan voorbereiden! UVW leden kunnen zich aanmelden via
uvw@nuv.nl.

Amsterdam, 20 januari 2004