Ingezonden persbericht


Nederlands Corrosie Centrum

Aan de leden van het Nederlands Corrosie Centrum
en andere geïnteresseerden.

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit voor een Op Weg Naar Huis Bijeenkomst / Discussieavond georganiseerd door de NCC SBB met het thema:.

Geavanceerde kunststoffen voor leidingsystemen

Deze discussieavond zal worden gehouden op donderdag 11 maart van 16.00 uur tot 21.00 uur in het "Waterhuis" KIWA Groningenhaven 7, in Nieuwegein.

Voor diverse leidingsystemen worden momenteel kunststoffen toegepast, vooral vanwege de goede bestandheid tegen bodemcomponenten en de relatief lage installatiekosten. Kunststoffen als polyetheen (PE) en PVC zijn al ingeburgerd in systemen voor het transport van drinkwater, afvalwater, gas, etc. De ontwikkelingen op dit gebied gaan echter door. Er verschijnen steeds meer kunststoffen die geschikt zijn voor meer-eisende toepassingen, zoals bijvoorbeeld bestand zijn tegen hogere drukken en temperaturen. In deze bijeenkomst zullen een aantal van deze ontwikkelingen aan de orde komen.

Programma:
16.00 uur Opening

16.30 uur Inleiding op het thema door de dagvoorzitter: Prof.dr.ir. M.Wolters, Gastec Technology bv,

16.40 uur Georiënteerde PVC leidingsystemen. J.A. van Nes, Wavin M & T, Dedemsvaart Het verstrekken van kunststoffen om de materiaaleigenschappen te verbeteren is al redelijk lang bekend. Voorbeelden daarvan zijn o.a. textielvezels, zoals nylon, polyester etc. Door het verstrekken van de geextrudeerde vezel wordt deze in diameter aanzienlijk gereduceerd, maar gelijktijdig neemt de breuksterkte enorm toe. Een ander voorbeeld is een verpakkingsfolie waar grote liners voor containers van werden gemaakt om kunststof granulaat in 20 ft. containers in bulk te transporteren. In buisvorm zijn de eerste produkten zo'n 15 jaar geleden op de markt gekomen. De produktieprocessen waren z.g.n. batch processen. Wavin is er met intensief ontwikkelingswerk in geslaagd om het verstrekkings- proces in de directe extrusielijn te integreren, wat een positief effect heeft op de logistieke - en produktie kosten. In de presentatie zal worden ingegaan op de proncipes van het proces en de veranderde eigenschappen van het buisprodukt.

Postbus 190 Telefoon : 079 ­ 353 14 11 Postbank 107192 NL-2713 HX ZOETERMEER Telefax : 079 ­ 353 13 65 ABN/AMRO 45.15.75.148 Bezoekadres: E-mail : ncc@fme.nl K.v.K. Utrecht 41150866 Boerhaavelaan 40 Internet : www.corrosiecentrum.nl BTW-nr. NL 027.81.773.B01

Nederlands Corrosie Centrum

17.10 uur "Crosslinked PE leidingsystemen " Ing. R.J.M.Hermkens, Gastec Technology bv, Sinds de introductie van de eerste kunststoffen leidingen zijn er veel nieuwe kunststoffen toegepast. Een belangrijk materiaal voor de leidingbouw is Polyetheen (PE), dat vanaf zijn invoering een geweldige kwaliteitsontwikkeling heeft doorgemaakt. De ontwikkeling is gericht (geweest) op de verbetering van de mechanische eigenschappen. Dit heeft geleid tot leidingsystemen met een maximale druk van 10 bar voor gasleidingen en 16 bar voor waterleidingen. De huidige thermoplastische PE materialen worden voor vele doeleinden gebruikt. Naast de vele gunstige eigenschappen kent PE ook een aantal beperkingen. De toepasbaarheid van PE leidingen is beperkt tot lage gebruikstemperaturen. Daarnaast is de kerfgevoeligheid ook een beperkende factor. Vernet PE ook wel PEX genoemd komt voor een belangrijk deel aan deze tekortkomingen tegemoet. De kerfgevoeligheid is praktisch verwaarloosbaar en de maximale gebruikstemperatuur mag oplopen tot ca. 95°C. Hierdoor is PEX toepasbaar geworden in gebieden waar PE niet gebruikt kan worden. Voorbeelden hiervan zijn: vloerverwarming, warm water, stadsverwarming, boringen door stenige bodem etc. Natuurlijk heeft ook PEX zijn beperkingen. Verbindingen worden middels mechanische koppelingen tot stand gebracht. Maar ook hier staat de ontwikkeling niet stil.

17.40 uur Broodjesmaaltijd en gelegenheid tot netwerken

18.30 uur Versterkte thermoplastische buizen, de voordelen van kunststof leidingen gecombineerd met de drukbestendigheid van stalen buizen.
Dr. Bert Dalmolen, Soluforce RTP Pipelife Nederland BV Thermoplastische kunststof leidingen hebben stalen leidingen in een groot aantal toepassingen verdrongen vanwege de evidente voordelen zoals corrosie- bestendigheid, de lage installatiekosten en de lage onderhoudskosten. Tot voor kort was de belangrijkste belemmering voor een nog bredere toepassing van thermoplastische buizen de relatief lage drukbestendigheid. van ca. 10 Bar voor gasleidingen en ca. 16 Bar voor waterleidingen. Bij de maximum werkdruk is de temperatuur begrensd tot ongeveer 400C. Sinds de introductie van "Reinforced Thermoplastic Pipe" (RTP), is dit radicaal veranderd. RTP bezit de drukbesten- digheid van een stalen leiding, en de corrosiebestendigheid en flexibiliteit van HDPE leidingen. Daardoor kan RTP tot een diameter van DN150 geleverd worden op rollen, waardoor zeer grote besparingen op de verleggingskosten kunnen worden gerealiseerd t.o.v. een stalen leidingsysteem. RTP wordt al op grote schaal toegepast voor de winning van olie en gas in het Midden Oosten. RTP wordt gebruikt tot drukken van 90 Bar, bij een temperatuur van 650C. Aan de kwalificatie voor het gebruik in Europa wordt gewerkt. Inmiddels is in Duitsland een TÜV-goedkeuring verkregen voor gebruik van Pipelife's Soluforce RTP-systeem, als gasleiding tot een druk van 42 Bar.

19.00 uur Discussie onder leiding van Prof.dr.ir. M.Wolters,Gastec Technology bv,

19.30 uur Happy Hour (Netwerken onder het genot van een drankje en hapje)

Postbus 190 Telefoon : 079 ­ 353 14 11 Postbank 107192 NL-2713 HX ZOETERMEER Telefax : 079 ­ 353 13 65 ABN/AMRO 45.15.75.148 Bezoekadres: E-mail : ncc@fme.nl K.v.K. Utrecht 41150866 Boerhaavelaan 40 Internet : www.corrosiecentrum.nl BTW-nr. NL 027.81.773.B01

Nederlands Corrosie Centrum

Aan het Nederlands Corrosie Centrum
Postbus 190
2700 AD ZOETERMEER ATTENTIE:

Tel : 079-353 14 11 Het NCC is per 1 februari verhuist Fax : 079-353 13 65 naar het FME/CWM in Zoetermeer E-mail: ncc@fme.nl

AANMELDINGSFORMULIER

Ondergetekende : ....................................................................................................v/m

Bedrijf / instelling : .........................................................................................................

Postadres : .........................................................................................................

Postcode : ............................................. Tel: ....................................................


Plaats : ............................................. Fax: ...................................................

E-mailadres : .......................................................................................

Uw Ordernummer : .......................................................................................

Meldt zich hierbij aan voor de OP Weg Naar Huis Bijeenkomst , gehouden in "Het Waterhuis"Bij KIWA NV, Groningenhaven 7, 3433 PE Nieuwegein. Deze OWNH Discussieavond wordt georganiseerd door de NCC Sector Bescherming Buisleidingsystemen (SBB) met het thema. " Geavanceerde kunststoffen voor leidingsystemen"

en zal worden gehouden op donderdag 11 maart 2004 van 16.00 tot 21.00 uur

0 De deelnemerskosten van 75,00 excl. BTW, Leden NCC, zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur worden voldaan. Nr. EFC Card ......................... *

0 De deelnemerskosten van 95,00 excl. BTW, Overige deelnemers, zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur worden voldaan.


* Deze EFC Cards zijn in het bezit van de NCC contactpersoon binnen uw bedrijf. Indien deze niet bij u bekend is kan het NCC bureau u de naam van uw contactpersoon geven. Bel hiervoor met 073-624 11 80. Zonder EFC Card nr. wordt geen korting op de deelnemersprijs gegeven.

Annulering is alleen mogelijk tot 5 maart 2004, hierna blijft u het volledige bedrag verschuldigd. U kunt natuurlijk wel een plaatsvervanger sturen. Bij annulering worden u 35,00 aan gemaakte kosten in rekening gebracht..

A.U.B. zo spoedig mogelijk terug faxen naar 079-353 13 65

Datum: Handtekening:

Postbus 190 Telefoon : 079 ­ 353 14 11 Postbank 107192 NL-2713 HX ZOETERMEER Telefax : 079 ­ 353 13 65 ABN/AMRO 45.15.75.148 Bezoekadres: E-mail : ncc@fme.nl K.v.K. Utrecht 41150866 Boerhaavelaan 40 Internet : www.corrosiecentrum.nl BTW-nr. NL 027.81.773.B01

---- --