Gemeente Stein


Het college komt weer de wijk in
23-01-2004

Het afgelopen jaar zijn al diverse wijken van onze gemeente bezocht door het college. Voor dit jaar zijn er weer drie wijkgesprekken gepland. De resterende data zijn nog niet bekend.

Het college heeft besloten om de wijkgesprekken wat meer te spreiden. Bezoek aan de wijk en de afhandeling van de klachten en oplossingen hiervoor zoeken vergen veel tijd. Hierdoor worden de wijkgesprekken pas in 2005 afgerond.

De volgende data zijn gepland:

- Donderdag 11 maart voor het resterende gedeelte van Elsloo in het Maaslandcentrum;

- Woensdag 26 mei de wijk Kerensheide in het Trefcentrum;
- Donderdag 14 september in Meers in Fanfarezaal de Hoorn.

Om te inventariseren welke onderwerpen in uw wijk op de agenda komen te staan ontvangt iedere bewoner van de wijk ruim een maand voor het geplande wijkbezoek een brief in de bus. Hierop kunt u aangeven over welke onderwerpen u met ons wenst te spreken. De drie belangrijkste items kunt u schriftelijk, mondeling of via de e-mail aan ons doorgeven.

De items die het meest terugkomen worden tijdens het wijkbezoek besproken. De agenda wordt dus door u en uw buurtgenoten samen bepaald en vooraf gepubliceerd in de Schakel. Wij hopen dat u weer actief met ons meedenkt, dit bevordert de leefbaarheid en de sociale betrokkenheid van uw buurt.