De Unie


Delta Lloyd - Bepaal de inzet voor het CAO-overleg

18 februari 2004 - Op 11 maart aanstaande komt de CAO-commissie van Uniekaderleden binnen Delta Lloyd voor de eerste maal bijeen om de inzet van De Unie voor de komende CAO-onderhandelingen te bespreken. Op 8 april aanstaande is de eerste CAO-onderhandelingsronde gepland. De inzet van De Unie komt tot stand op basis van het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid van De Unie. Uw inbreng hierbij is echter minstens zo belangrijk!

Wat willen wij van u horen?
Wij willen van u horen hoe uw ervaringen zijn met de eerste Delta Lloyd concern-CAO. Hoe gaat het bijvoorbeeld met de toepassing van de regels over de tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur in uw geval. Hoe wordt in de praktijk het opleidingsbudget ingezet? Kortom, wat kan of moet er beter worden geregeld? Welke regels blijken in de praktijk niet toepasbaar? Maar ook: wat werkt goed en moet vooral behouden blijven?

Uw werkgever heeft al kenbaar gemaakt de discussie over de werknemersbijdrage ten aanzien van het pensioen met ons aan te willen gaan. Wat vindt u van de onderbouwing van het werkgeversstandpunt ten aanzien van de pensioenproblematiek?

De leden van de CAO-commissie
Wij vragen van u om uw ervaringen/ ideeën en/of suggesties aan ons kenbaar te maken. U kunt hiervoor een van de leden van de CAO-commissie binnen uw bedrijfsonderdeel benaderen. Voor alle duidelijkheid treft u hieronder de namen van de betrokkenen:
* Wouter Anschutz - Delta Lloyd Zorg

* Robert Appelman - Delta Lloyd

* Johan Beunk - Ohra

* Rob Boot - Ohra

* Erik Kok - Delta Lloyd Bank

* Jan van de Ven - Delta Lloyd

Hoe verder?
U kunt uw reactie ook mailen naar lmn-d@unie.nl. De maand maart zal door de CAO-commissie worden gebruikt om aan de hand met uw inbreng onze voorstellenbrief op te stellen. Wij verzoeken u vriendelijk om ervoor te zorgen dat uw reactie voor 10 maart aanstaande bij ons binnen is. Wij houden u op de hoogte.

Daan Leeman
Bestuurder

woensdag, 18 februari 2004