Kenniscentrum Elektronische Overheid


Agenda

In de agenda zijn beurzen, congressen en evenementen opgenomen op het gebied van de elektronische overheid. Hieronder vindt u een overzicht.

11 maart 2004, 0:00

2e Nationale Conferentie Innovatie en Kwaliteit Publieke Sector

De conferentie staat in het teken van betere dienstverlening aan de burger en modernisering van de overheid. Bovenal is leren van elkaar een belangrijk thema. Tijdens de openingsbijeenkomst zal de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, Thom de Graaf, ingaan op het programma Modernisering Overheid. Centraal onderdeel van de conferentie vormen de presentaties van praktijkvoorbeelden van vernieuwing, kwaliteitsverbetering en doelmatigheid in de publieke sector. Uit de ruim 500 ingediende praktijkvoorbeelden, worden ongeveer 45 van de beste voorbeelden gepresenteerd.

Op de conferentie is royaal ruimte voor ervaringsuitwisseling en debat. Daarvoor worden onder andere Lagerhuisdebatten georganiseerd. Tevens is er ruime gelegenheid voor het bezoeken van de informatiemarkt, waar u gemakkelijk in contact kunt komen met collega's uit de gehele publieke sector. Aan het einde van de dag worden prijzen uitgereikt voor de beste en meest innovatieve praktijkvoorbeelden in de publieke sector, waaraan geldbedragen van 10.000 Euro zijn verbonden.

De afgelopen periode is veel zorg besteed aan het actualiseren en aanvullen van de database praktijkvoorbeelden. Het zoeksysteem is verbeterd en alle beschrijvingen zijn systematisch opgebouwd. De komende maanden worden de geactualiseerde en nieuwe praktijkvoorbeelden geleidelijk aan op de website geplaatst. Naar verwachting staan eind 2003 alle praktijkvoorbeelden op de website.

Klik hier voor meer informatie over deze conferentie.

12 maart 2004, 0:00

Het 4e Nationale eGovernment Congres

Hét evenement waar u de laatste e-Government ontwikkelingen hoort!

Miljoenennota 2004: Overheid moet toegankelijker zijn
- 2004: minimaal 45 procent van de publieke dienstverlening electronisch beschikbaar

- 80 procent van de democratische basisinformatie op internet
- Open standaarden voor uniforme publicatie op internet
- 2007: electronisch stemmen

- ICT inzetten over breed front om maatschappelijke problemen op te lossen.

De ministers Remkes en De Graaf hebben concrete doelen gesteld. Maar wat gaat dat voor u betekenen?

Praktijk ontmoet Politiek
Een unieke kans! U krijgt de mogelijkheid om met leden van de Tweede Kamer in debat te gaan.

Meer informatie volgt nog.

27 april 2004, 0:00

Overheid & ICT 2004

Platform voor ICT toepassingen en diensten in de overheidssector

Dit evenement is het grootste platform voor ICT in de overheidssector. De vorige editie trok ruim 7500 bezoekers. Ook dit jaar is de belangstelling voor de elfde editie van Overheid & ICT 2004 overweldigend. De beurs wordt in 2004 van dinsdag 27 tot en met donderdag 29 april gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht.

Het karakter van dit evenement wordt bepaald door de heldere focus op de overheidssector en de daarin verschuivende taken en verantwoordelijkheden. De doelgroep varieert van ICT managers, tot bestuurders en beleidsmedewerkers. Overheid & ICT richt zich nadrukkelijk op iedereen uit de overheidssector; bestuurders, beleidsmakers, directeuren/managers, beleidsmedewerkers en I&A coördinatoren en adviseurs werkzaam bij of voor het Rijk (Ministeries, Uitvoeringsinstanties, ZBOs), Provincies, Gemeenten, Waterschappen, Politie, Justitie en Brandweer.

Datum: 27 - 29 april 2004

Tijd: 27 en 28 april van 10.00 tot 17.00, 29 april van 10.00 tot 16.00.

Locatie: Jaarbeurs, Utrecht

Voor deze editie wordt gewerkt aan een nieuwe en meer toegespitste opzet van het omlijstende congresprogramma. Er zal meer gericht worden op specifieke functiegroepen en actuele beleidsthema's en sectoren binnen de overheid. Het Congres- en studiecentrum VNG zal samen met de balangrijkste branche- en beroepsorganisaties binnen de overheid, zoals ICTU, VNG, VIAG, FAMO, VGS, NVVB, Divosa/Stimulansz, Stadswerk en RAVI het congresprogramma maken.