Universiteit van Amsterdam

Patiënten met darmklachten hebben nauwelijks baat bij pijnstillers


Promotie Geneeskunde


donderdag 11 maart 14.00 uur

Bij patiënten met darmklachten kan overgevoeligheid van de ingewanden een oorzaak zijn van de klachten. Behandeling met pijnstillende medicamenten heeft nauwelijks effect. Een dergelijke therapie kan misschien wel doeltreffend zijn in een specifieke groep patiënten, maar op basis van klinische symptomen alleen lijkt een selectie niet te maken. Het blokkeren van NMDA-receptoren, die betrokken lijken bij het ontstaan van overgevoeligheid van de darmen, heeft, althans bij gezonde vrijwilligers, weinig effect. Hetzelfde geldt voor het blokkeren van NO-receptoren, hoewel patiënten met Irritable Bowel Syndrome daar misschien wel baat bij zouden kunnen hebben.

S.D. Kuiken: Gut feelings: visceral hypersensitivity and functional gastrointestinal disorders. Promotor is prof. dr. G.N.J. Tytgat.

De academische plechtigheden vinden plaats in de Aula van de UvA, Singel 411, Amsterdam. Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl. Met vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC Voorlichting, tel. 020 - 566 2929.