Technische Universiteit Delft

Evidence Based Design van Healing Environments
11 maart 2004 | 09.15 - 18.00 uur
Congres Evidence Based Design van Healing Environments
Plaats | Aula Congrescentrum, Mekelweg 5, Delft

Ziekenhuisbouw en wetenschap, rol en inbreng door architecten, medici en ingenieurs
In Evidence Based Design doen medici, psychologen en sociologen aan de hand van uitgebreid onderzoek uitspraken over de effecten van het gebouw, de inrichting en gebruik van gezondheidszorginstellingen op de gezondheid, verpleegduur, pijnbeleving e.d.
Zij laten zien hoe het gebouw zelf kan bijdragen aan het geneesproces. Dit is een nieuwe en belangwekkende ontwikkeling. Van oudsher was het ontwerpen van ziekenhuizen en dergelijke het terrein van de architect en zijn adviseurs. De intensieve samenwerking tussen hen leidde tot Integraal Ontwerpen, maar ook bijvoorbeeld tot de interactie en integratie van bouwkundige en technische middelen.De patiënt wordt hierbij meer en meer centraal gesteld.
Deze benadering heeft zijn weerslag gevonden in de zogenaamde "Healing Environments".
In toenemende mate doen dus echter ook medici, psychologen en sociologen uitspraken over hoe ziekenhuizen georganiseerd en ingericht zouden moeten worden. Om optimaal van deze ontwikkeling te profiteren zou er intensiever onderzoek plaats moeten vinden op het gebied van de architectonische, medische en ingenieurswetenschappen. Nieuwe ontwikkelingen zijn namelijk te verwachten op het snijvlak tussen deze disciplines. Deze drie wetenschapsgebieden kennen echter ieder grote verschillen tussen wetenschapsbenadering en onderzoeksmethoden.
Dat is de reden om deze dag een podium te bieden aan betrokkenen uit deze drie gebieden, om in onderlinge presentatie en discussie te verkennen wat uit de diverse gebieden en benaderingswijzen geleerd kan worden voor het (beter) bouwen in de gezondheidszorg.
Een variëteit aan sprekers: architecten, adviseurs, opdrachtgevers en (omgevings) psychologen zal ieder vanuit zijn eigen kijk en discipline u een inzicht verstrekken over hun fascinatie met dit thema.
Enerzijds vanuit onderzoek, anderzijds vanuit het ontwerpen of vanuit de bedrijfsvoering van gezondheidszorginstellingen.

Meer informatie?
C. van den Broek-Dikhoff
T: 015 278 4203 of 015 278 4094
F: 015 278 4178
E: C.vd.Broek@planet.nl (niet voor aanmeldingen en/of adreswijzigingen)

Tevens is informatie te vinden op http://www.bk.tudelft.nl

Maarten van der Sanden
Wetenschapsvoorlichter TU Delft
directie Marketing & Communicatie
tel.: 015 278 5454
fax: 015 278 1855
GSM: 06 20408176