Gemeente Someren


Control te houden op donderdag 11 maart 2004 om 20.00 uur op het Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 12 februari a. Informatie betreffende het hondenbeleid in de gemeente Someren. b. Informatie betreffende het eindrapport "Veiligheidsmonitor gemeente Someren".
c. Informatie betreffende "toepassing van de klachtenregeling 1997" over het tweede halfjaar 2003.
a. Burgemeester doet verslag van de raadsvergadering SRE van 19 februari 2004.
a. Ontwerp-verslag van de op 12 januari 2004 gehouden vergadering van het Regionale College van de politieregio Brabant Zuid-Oost. 6 Afwijzen van het verzoek van de gezamenlijke recreatieondernemers om het tarief toeristenbelasting 2003 een jaar uit te stellen. 7 Wijzigen van de tarieventabel 2004 met ingang van 1 april a.s. in verband met de gewijzigde regelgeving omtrent de aanvraag van Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG).
8 Vaststellen van gedragscodes voor raadsleden, wethouders en de burgemeester.
9 Instemmen met straatnaamgeving van nieuwe straten in de uitbreidingsplannen voor Lage Akkerweg III, De Meent II en De Brim IV. 10
Besluitenlijst commissie AZenC d.d. 11 maart 2004