Gemeente Stein


Wijkbezoek Elsloo Zuid op donderdag 11 maart

01-03-2004

Op donderdag 11 maart aanstaande brengt het college van Burgemeester en Wethouders een bezoek aan Elsloo om samen met de bewoners van gedachten te wisselen over de problemen en kansen van de wijk. De avond wordt gehouden in het Maaslandcentrum te Elsloo, het begint om
19.30 uur en zal tot ca. 22.00 uur duren.

Alle bewoners van Elsloo, ten zuiden van de Burg. Maenenstraat zijn van harte uitgenodigd.
Het gesprek met het noordelijke gedeelte van Elsloo, van de Burg. Maenenstraat tot aan de autoweg Antwerpen-Aken heeft al op 25 november
2003 plaatsgevonden.

De agenda voor het wijkbezoek is door de bewoners zelf vastgesteld. De bewoners hebben van de gemeente een brief ontvangen waarin ze konden aangeven waarover ze met het college wilde praten. Uit de ontvangen reacties is de volgende agenda samengesteld:


1. Verkeersveiligheid/ verkeersoverlast
Gevaarlijke verkeerssituaties, hardrijden, veel vrachtverkeer, gevaar voor ongelukken door rotondes


2. Onderhoud afval/groen
groen, stoepen, (zwerf)vuil, reiniging van straten


3. Invloed van het bedrijfsleven op woonomgeving Industrieterreinen, (geluids)overlast door horeca


4. Jongeren/vandalisme
Overlast en vernielingen in tuinen omgeving Dorine Verschureplein en Mondial