Gemeente Leeuwarden


1 maart 2004

Stadsdebat Veilig Leeuwarden op 11 maart

Veilig Leeuwarden is het thema van het stadsdebat op 11 maart in schouwburg De Harmonie. Burgers, politici en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen discussiëren over het veiligheidsbeleid van de gemeente Leeuwarden.

Gespreksleider Arjette de Pree nodigt het publiek uit om op verschillende stellingen te reageren die betrekking hebben op veiligheid. Burgemeester Margreeth de Boer is bij het debat aanwezig en reikt aan het eind van de avond een prijs uit aan de deelnemer met het beste veiligheidsinitiatief.

De uitkomsten van het debat worden meegenomen bij het opstellen van het veiligheidsbeleid 2005-2009 waarvoor de gemeenteraad de kaders vaststelt. Ter voorbereiding volgden de raadsleden in februari al twee scholingsbijeenkomsten.

Lokale omroep Mercurius zendt rond het onderwerp op 7 maart om 11.00 uur een documentaire uit die gedurende de hele week dagelijks om 17.00 uur herhaald wordt. Op 14 maart brengt Mercurius een televisieregistratie van het debat.

Belangstellenden voor het debat kunnen zich via de website van de gemeente voor het debat opgeven. Er zijn slechts 200 publieksplaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij.


----------
Persconferentie

Het college van b. en w. heeft de evaluatienota Integraal Veiligheidsbeleid 2000-2004 vastgesteld. Het veiligheidsbeleid richt zich op de totale veiligheidsketen met de nadruk op het preventieve voortraject.

Op dinsdag 2 maart vindt om 09.00 uur in de burgemeesterskamer in het Bestuurscentrum Leeuwarden aan de Groeneweg 1 een persconferentie plaats. Burgemeester Margreeth de Boer geeft dan een toelichting op de Evaluatienota Integrale Veiligheid 2000-2004 en het veiligheidsdebatU bent van harte uitgenodigd om bij de persconferentie aanwezig te zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Claire de Jong, senior beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, (058) 233 80 54 of de perstelefoon van de gemeente Leeuwarden (058) 233 40 02.