Gemeente Leeuwarden

Stadsdebat Veiligheid

Bron: Gemeente Leeuwarden
Leeuwarden is veilig. Dat is het centrale thema van het stadsdebat dat op 11 maart plaatsvindt in Schouwburg De Harmonie. Ongeveer 30 burgers, politici en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen gaan in discussie over stellingen die betrekking hebben op het Integrale Veiligheidsbeleid van de gemeente Leeuwarden. De uitkomsten van het debat vormen mede de input voor het veiligheidsbeleid 2005-2009 waarvoor de gemeenteraad binnenkort de kaders vaststelt.

Het stadsdebat vindt plaats in de D&T-zaal van de Harmonie, Ruiterskwartier 4 te Leeuwarden.

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:


* 19.30 uur De zaal gaat open.

* 19.45 uur Iedereen uiterlijk aanwezig.
* 20.00 uur Opening door gespreksleider Arjette de Pree en interview met burgemeester Margreeth de Boer.
* 20.20 uur Discussie over de stelling: ?Leeuwarden is een paradijs voor zwervers en junks?.

* 20.45 uur Discussie over de stelling ?Leeuwarden moet minder geld investeren in steen en meer in veiligheid?.
* 21.10 uur Discussie tussen twee raadsleden, politie en justitie over de stelling ?De politie moet boeven vangen in plaats van burgers pesten?.

* 21.35 uur Discussie over de stelling ?De samenleving staat machteloos in de bestrijding van jongerenoverlast?.
* 22.00 uur Einde programma.

Van het debat wordt een registratie gemaakt voor de lokale TV.

Na afloop van een discussie over een stelling geeft de gespreksleider een aantal mensen uit het publiek de gelegenheid om te reageren. Daarna wordt het publiek gevraagd om door middel van een bordje aan te geven of zij het met de stelling eens of oneens zijn.

U wordt van harte uitgenodigd om bij het stadsdebat als publiek aanwezig te zijn. In verband met het beperkt aantal zitplaatsen dient u zich vooraf op te geven. Dit kan door middel van het invullen van onderstaand aanmeldingsformulier.