Gemeente Uithoorn

GECOMBINEERDE VERGADERING RLM EN BWOZ

Beide commissies vergaderen op donderdag 11 maart 2004 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staat: de nieuwbouw van Het Hoge Heem. De directeur van Amstelring, mevrouw Stokvis, zal over dit onderwerp informatie verstrekken.

Aansluitend wordt de vergadering van de commissie BWOZ gehouden.

Op de aggenda staat o.m.: Presentatie Bouwstenen Ouderen en Gehandicaptenbeleid;
Kennisname inspraakreacties Wet Werk en Bijstand; Configuratie Wet Voorzieningen Gehandicapten; Inspraakverordening Uithoorn 2004 De complete agenda kunt u hier downloaden.