Gemeente Dordrecht


Persuitnodiging

|Armoede is van alle tijden                 |          |
|Sociale Dienst Dordrecht organiseert landelijk symposium  |          |
|schuldhulpverlening                    |          |
Op donderdag 11 maart a.s. organiseert de Sociale Dienst Dordrecht een landelijk symposium onder de titel: 'Schuldhulpverlening, armoedebeleid en de Wet Werk en Bijstand'. Dit symposium wordt gehouden van 10.00 tot 16.00 uur in Hotel Mercure aan de Rijksstraatweg 30 in Dordrecht. De dagvoorzitter is de heer M.L. Wilke, hoofd afdeling Beleid gemeente Tilburg en kroonlid van de S.E.R.

Symposium
Het symposium zal het karakter dragen van een studie- en discussie-bijeenkomst, waarin met behulp van onderzoek en voorbeelden uit de praktijk, een antwoord wordt gezocht op o.a. de volgende vragen: Heeft de gemeente een antwoord op de toenemende vraag naar schuldhulpverlening (o.a. door wethouder J.W. Spigt) Welke instrumenten zijn het meest adequaat in de bestrijding van armoede Biedt de WWB de gemeente voldoende kansen voor reïntegratie van mensen in een armoedesituatie

Het volledige programma van die dag is te vinden op: www.dordrecht.nl onder Leven in de stad > Werk en inkomen> Symposium 11 maart.

Bureau Schuldhulpverlening van de Sociale Dienst Dordrecht is op 11 maart a.s. de gehele dag gesloten.

Bijzonder doelgroepenonderzoek
De basis voor dit symposium is een onderzoek onder mensen met schulden dat is uitgevoerd door het Sociaal Geografisch Bureau Dordrecht in opdracht van Bureau Schuldhulpverlening Dordrecht. Dit onderzoek is opgebouwd uit drie deelonderzoeken: dossieronderzoek, onderzoek onder hulpverleningsinstanties en een panelonderzoek. De eerste twee delen zijn voorbereidend op het derde deel. Het gehele onderzoek is bijzonder vanwege de zeer brede en gedegen opzet.

Vooral bij het panelonderzoek is een zeer omvangrijke groep schuldenaren ondervraagd in vergelijking tot andere onderzoeken op dit gebied. Er werden 74 diepte-interviews afgenomen die na een half jaar zijn herhaald. Hiermee is een uniek inzicht verkregen in de invloed die schulden hebben op het leven van mensen.

Eerste exemplaar onderzoeksrapport
Het complete onderzoek wordt op 11 maart a.s. voor het eerst openbaar gemaakt. Mevrouw J.M. Schiff van het SGB zal het eerste exemplaar op die dag uitreiken aan de heer J.W. Spigt, wethouder van Welzijn, Cultuur en Sociale Zaken in Dordrecht.

Dordtse situatie
In de afgelopen jaren was het aantal Dordtenaren met een risico op problematische schulden ongeveer 4000. In 2003 is het aantal hulpverleningssituaties gestegen met 40%. Mensen met financiële problemen weten de weg naar Bureau Schuldhulpverlening dus steeds beter te vinden. Naar het zich laat aanzien, lijkt de stijging van hulpverlening aan schuldenaren ook in 2004 door te zetten.