SERV
Jozef II-straat 12-16
1000 BRUSSEL
Tel. (00 32) 2 209 01 11
Fax. (00 32) 2 217 70 08


Uitnodiging persconferentie onderzoek STV-Innovatie & Arbeid 11 maart 2004 om 11 uur

Oudere werknemers in Vlaamse bedrijven : rariteit of realiteit ?

T.a.v. de redactie,

De Vlaamse bevolking vergrijst en dat is niet anders in de Vlaamse bedrijven. Tegelijk stoppen heel wat ouderen ruim voor hun 65ste met werken.

Voor het eerst deed STV - Innovatie & Arbeid onderzoek naar de aanwezigheid van ouderen in de Vlaamse industriële- en profitdienstensectoren. Inzicht in de eigen leeftijdspiramide (wie de oudere werknemers zijn en in welke bedrijven ze werken) levert voor die sectoren immers basisinformatie op om een toekomstgericht en leeftijdsbewust eindeloopbaanbeleid te voeren.

Op een persconferentie licht SERV-voorzitter Kris Peeters het belang en opzet van het onderzoek toe. Leen Baisier wetenschappelijk medewerkster bij STV - Innovatie & Arbeid geeft meer uitleg bij de onderzoeksresultaten.

De persconferentie vindt plaats op donderdag 11 maart om 11 uur bij de SERV, Wetstraat 34-36, 1040 Brussel.

Na de toelichting is er gelegenheid tot vraagstelling en worden u broodjes aangeboden.

Mogen wij u vragen uw aanwezigheid te bevestigen bij Christine Jacobs, tel. 02/20.90.188.

Met vriendelijke groeten,

Pieter Kerremans
administrateur-generaal SERV
Graag ontvingen wij de bevestiging van uw aanwezigheid op de persconferentie over het STV-onderzoek naar oudere werknemers in Vlaamse bedrijven.

0 Kan aanwezig zijn.
0 Kan niet aanwezig zijn
0 Wenst de persmap te ontvangen

Naam :
Functie :
Bedrijf :
Adres :
Telefoon :
Fax :
e-mail :

U kan uw bevestiging richten aan SERV, Christine Jacobs, communicatieverantwoordelijke, Wetstraat 34-36, 1040 Brussel, fax 02/21.77.008, tel. 02/20.90.188, e-mail : cjacobs@serv.be

SERV l Wetstraat 34-36 l 1040 Brussel l Tel: 02.20.90.111 l Fax: 02.21.77.008 l serv@serv.be l www.serv.be