PLATFORM NEDERLANDSE LUCHTVAAR

Op donderdag 11 maart organiseert Studievereniging Aerius in samenwerking met het Platform Nederlandse Luchtvaart het symposium 'Luchtvaart in Nederland, verantwoord de toekomst in'.

17 December 2003 vierde de gemotoriseerde luchtvaart haar 100e verjaardag. Met een historische vlucht gaven de gebroeders Wright in 1903 het startsein voor de huidige luchtvaart. Een stukje geschiedenis om met respect aan terug te denken, maar tevens een gebeurtenis met verstrekkende gevolgen voor maatschappij en economie. Toen, nu en in de toekomst.
Met de fusie tussen KLM en Air France is wederom een significante luchtvaartontwikkeling ingezet. Vanuit verschillende hoeken zijn kritische geluiden te horen. Maar wat betekent deze samenwerking nu eigenlijk voor de Nederlandse luchtvaart? En hoe staat de luchtvaart er überhaupt voor in Nederland? Wat is het belang van een mainport voor Nederland? Hoe belangrijk zijn regionale luchthavens voor de Nederlandse luchtvaart? Welke invloed heeft de luchtvaart op Nederland als kenniseconomie? Tijdens dit symposium zal geprobeerd worden antwoord te geven op deze en andere belangrijke vragen die de luchtvaartgemoederen bezighouden.
Sprekers:

Dhr L. van Wijk, President-directeur KLM
Dhr. A.C. Groeneveld, Voorzitter Dutch Aviation Group, Directeur Dutch Dakota Association
Dhr R. Wondolleck, Directeur Rotterdam Airport
Dhr. B. Baksteen, Voorzitter Platform Nederlandse Luchtvaart

Johan Schölvinck, hoofd Ruimtelijke Economie adviesbureau Goudappel Coffeng, zal deze dag de voorzittershamer ter hand nemen.

Het symposium is bestemd voor politiek, pers, directie en management van Nederlandse luchtvaartorganisaties, studenten en docenten van HBO- en universitaire instellingen gericht op de luchtvaart.

Datum: 11 maart 2004
Tijd: 9.00-12.00
Locatie: Auditorium Schiphol Hoofdgebouw, luchthaven Schiphol

Graag vernemen we van u of u op het symposium aanwezig bent. U kunt dit laten weten door een e-mail te sturen naar j.fekkes@pnl.nl of door te bellen naar 0320-284234. In verband met het reeds grote aantal aanmeldingen wijzen wij u ook graag op de mogelijkheid om een reader van het symposium aan te vragen. Dit is mogelijk via bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer.

Noot voor de pers: Voor meer informatie over het symposium en de organiserende organisaties kunt u terecht op de websites www.pnl.nl en www.aerius.


08 mrt 04 11:01