Gemeente Eindhoven

Persbericht: 8 maart 2004, no. 57

'Baan in beeld, duaal me(t)taal'

Op donderdag 11 maart vindt om in de hal van 100 in het Stadshuis de officiële ceremonie plaats van de uitreiking van certificaten aan nieuwkomers die het inburgeringstraject met succes hebben afgerond. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook aandacht besteed aan het project Baan in beeld.

Dit project , werknaam (duaal me(t)taal), heeft nieuwkomers naar een technische baan op de arbeidsmarkt in de regio opgeleid. De verantwoordelijke wethouder mevrouw Kuppens van Welzijn en Milieu zal de inburgeringscertificaten op 11 maart vanaf 19.00 uur uitreiken.

Van 1 november 2002 tot 31 december 2003 hebben 9 allochtone nieuwkomers met extra taalonderwijs dit project gevolgd. In totaal hebben 6 personen dit project goed doorlopen en werk gevonden. Deze deelnemers behoren tot het cliëntenbestand van de gemeente Eindhoven. De deelnemers hebben een uitkering van WZI of vallen onder de groep niet-uitkeringsgerechtigden. Om de personen te motiveren, te stimuleren en op te leiden is tijdens het traject veel inspanning geleverd door de docenten van het ROC en het centrum vakopleiding, inmiddels ook ROC.

Voor de opdrachtgever, de gemeente Eindhoven en eventueel andere omliggende gemeenten, is Exempla Techniek projecteigenaar en projectcoördinator. Voor de integratie van de onderwijsinhoud is de School voor Volwasseneneducatie/ Taalschool projectcoördinator (ROC Eindhoven).

Zowel ROC Eindhoven als het Centrum Vakopleiding zijn naast onderaannemers tevens medefinanciers in het totale project. ROC Eindhoven zet hiervoor met toestemming van de subsidiegever/ opdrachtgever middelen in vanuit het budget van de WIN (Wet Inburgering Nieuwkomers) en/of het budget voor de oudkomers. De dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Eindhoven heeft voor de noodzakelijke afstemming gezorgd.

© 2004 Gemeente Eindhoven