Persfaciliteiten behandeling zaak Anja Joos op 11 maart 2003
Bron: Rechtbank Amsterdam

Datum actualiteit: 8-03-2004

Op donderdag 11 maart a.s. om 9.00 uur start de behandeling van de zaak Anja Joos in de Van Hallzaal, rechtbank Amsterdam, Parnassusweg 220. De zaak gaat naar verwachting door op vrijdag 12 maart. De rechtbank heeft een poolregeling getroffen met de NOS voor het maken van beeld- en geluidsopnamen van de opkomst van de rechtbank en tenlastelegging door officier.
Audiovisuele media kunnen geluid- en beeldmateriaal afnemen van de NOS. U kunt zich hiervoor wenden tot Jeanne Beurskens van de NOS, telefoonnummer 035-6778052.
Wij verzoeken u om u óók aan te melden bij Bureau voorlichting & communicatie van rechtbank Amsterdam op nummer 020-5412882.